УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Награде из Фондова
2011/2012.

  Награда из Фонда »Ива Врињанин« за најбоље остварење из области текстила за школску 2011/2012. годину додељује се Александри Илић, студенту пете године основних студија одсека Дизајн текстила.

Награда из Фонда »Бета и Риста Вукановић« за најбоље остварење из области графике за школску 2011/2012. годину додељује се Тањи Стевановић, студенту пете године основних студија одсека Примењена графика, атеље Графика и књига.

Награда из Фонда »Михајло С. Петров« за најуспешнији студентски рад – графички лист студената од прве до пете године студија за школску 2009/2010. годину додељује се Јелени Нешковић, студенту пете године основних студија одсека Примењена графика, атеље Графика и књига.

Награда из Фонда »Милош Ћирић« за најуспешнији студентски рад из области графичких комуникација, за школску 2009/2010. годину додељује се Немањи Влашковићу, студенту пете године основних студија одсека Примењена графика, атеље Графички дизајн.

Награда из Фонда »Иван Табаковић«, за најбоље остварење из области керамике студената пете године студија, за школску 2011/2012. годину, додељује се Милану Ракићу, студенту пете године основних студија одсека Керамика.

Награда из Фонда »Бранко Шотра«, која се додељује најбољем студенту током петогодишњег студирања, за школску 2010/2011. годину додељује се Милици Лазаревић, дипломираном студенту одсека Зидно сликарство, за завршене петогодишње студије са просечном оценом 10,00 (десет).

Награда из Фонда »Александар Томашевић«, која се додељује за најбољи годишњи успех на студијама четврте или пете године основних студија или на магистарским студијама, за школску 2010/2011. годину додељује се Тијани Којић, дипломираном студенту одсека Конзервација и рестаурација, атеље Конзервација и рестаурација слика, за годишњи успех у петој години студија, у којој је остварила просечну оцену 10,00 (десет).

 

 

Графичке комуникације: Немања Влашковић

Графика: Јелена Нешковић

Обликовање штампаног текстила:
Александра Илић

Илустрација: Тања Стевановић

Керамички дизајн: Милан Ракић