УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Награде додељене студентима
2013/2014

Награде из Фондова

Награде из Фондова које је Факултет примио на управљање, за школску 2013/2014 годину које су додељене на отварању изложбе студената четврте године основних академских студија »Диплома 2014« 10. јула 2014. године у Музеју примењених уметности у Београду:

Награда из Фонда »Ива Врињанин« за најбоље остварење из области текстила за школску 2013/2014. годину додељује се Милици Тодорић, студенту четврте године студијског програма Дизајн, модул Дизајн текстила.

Награда из Фонда »Бета и Риста Вукановић« за најбоље остварење из области графике за школску 2012/2013. годину додељује се Михајлу Драгашу, студенту четврте године студијског програма Примењена уметност, модул Анимација.

Награда из Фонда »Михајло С. Петров« за најуспешнији студентски рад – графички лист студента од прве до четврте године студија за школску 2012/2013. годину додељује се Ани Продановић, студенту четврте године студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда из Фонда »Милош Ћирић« за најуспешнији студентски рад из области графичких комуникација, за школску 2012/2013. годину додељује се Стевану Ивићу, студенту мастер академских студија на студијском програму Дизајн, модул Графички дизајн.

Награда из Фонда »Иван Табаковић«, за најбоље остварење из области керамике студената пете године студија, за школску 2011/2012. годину, додељује се Тамари Стоилов, студенту четврте године основних студија студијског програма Примењена уметност, модул Керамика.

Награда из Фонда »Бранко Шотра«, која се додељује најбољем студенту током четворогодишњег студирања, за школску 2012/2013. годину додељује се Невени Марковић, дипломираном студенту студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига. Просек оцена у току студија је 9,88.

Награда из Фонда »Александар Томашевић« за најбољи годишњи успех на студијама четврте или пете године основних студија или на магистарским студијама, за школску 2012/2013. годину додељује се Луки Тилингеру, дипломирани студент студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига који је у четвртој години студија остварио просечну оцену 9,88, а просечна оцена у току студија је 9,85.

Одсек Примењена графика, ретроактивно за школску 2011/2012 годину додељује награде из следећих фондова:

Награда из Фонда »Бета и Риста Вукановић« за најбоље остварење из области графике за школску 2011/2012 годину награда се додељује Јани Адамовић, студенту четврте године студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда из Фонда »Михајло С. Петров« за најуспешнији студентски рад – графички лист студента од прве до четврте године студија за школску 2011/2012 годину додељује се Марији Рњак, студенту четврте године студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига

Награде Факултета примењених уметности

Награде за школску 2013/2014 годину које је Факултет доделио на отварању изложбе студената четврте године основних академских студија »Диплома 2014« дана 10. јула 2014. године у Музеју примењених уметности у Београду:

Награда »Момчило Мома Марковић« која се додељује се за најбољи цртеж малог формата студенту свих академских програма, додељује се Марији Ковачевић, студенту мастер академских студија студијског програма Примењена уметност, модул Примењено сликарство.

Награда »Миодраг Вујачић Мирски« која се додељује за портрет највиших уметничких домета студенту свих академских студија из области Примењено сликарство. Награда се додељује Вуку Ћуку, студенту мастер академских студија  студијског програма Примењена уметност, модул Примењено сликарство

Награда »Небојша Митрић« за најбоље остварење студента из области Ситна пластике и медаљерство, додељује се Немањи Дабижљевићу, студенту треће године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено вајарство

Награда »Радета Станковић« за најбоље скулпторско остварење студента, додељује се Татјани Каравелић, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено вајарство

Награда »Стјепан Филеки« за најбољи студентски рад из области Писмо студента основних академских студија, додељује се Милици Поповић, студенту четврте године студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига

Награда »Милица Бабић« за најбоље реализовни рад на основним академским студијама из области Сценски костим додељује се Катарини Радовић, студенту четврте године студијског програма Примењена уметност, модул Сценски костим.

Награда »Анђелка Слијепчевић« за најбољи реализовани рад из области Савремено одевање студента основних академских студија, додељује се Гали Боровић, студенту четврте године студијског програма Примењена уметност, модул Савремено одевање.

Награда »Миленко Шербан« за остварене резултате у току студија и најбољи студентски рад на свим студијским нивоима из области Позоришна сценографија, додељује се Маји Ђуричић, дипломираном студенту мастер академских студија студијског програма Примењена уметност, модул Сценографија.

Награда »Вељко Деспотовић« за остварене резултате у току студија и најбољи студентски рад на свим студијским нивоима из области Филмска сценографија додељује се Михаилу Радошевићу, студенту мастер академских студија студијског програма Примењена уметност, модул Сценографија.

Награда »Богољуб Боба Теофановић« за најбољи студентски рад на основним студијама Одсека индустријски дизајн, додељује се Ивани Убовић, студенту четврте године студијског програма Дизајн, модул Индустријски дизајн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивана Убовић

Гала Боровић

Катарина Радовић

Милица Поповић

Татјана Каравелић

Лука Тилингер

Тамара Стоилов

 

Ана Продановић

 

Михајло Драгаш

 

Милица Тодорић