УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Антонија Драгутиновић

 

Антонија Драгутиновић
редовни професор

Ужа уметничка област: Посудна керамика
Предмет: Посудна керамика

Радила на Факултету примењених уметности од 2001. до 2014. године.

Дипломирала 1978 на Факултету примењених уметности у Београду на Одсеку керамике. Изабрана у звање ванредног професора за област Посудна керамика 2001, а у звање редовног професора 2012. године.

Референце:

  • Девет самосталних изложби у земљи (Београд, Чачак, Пирот, Рума…)
  • Од 1973 до данас око 80 групних изложби у земљи
  • Групне изложбе у иностранству – Италија, Немачка, Финска, Француска
  • Учесник ликовних колонија (Аранђеловац, Злакуса, Гамзиград, Сисевац, Ресен)
  • Учесник Петог Међународног семинара керамике Порво – Финска
  • Функције у УЛПУДУС-у од 1989.г. до 2001.г. (одбор секције, уметнички савет, председник секције)
  • Награде: Плакета УЛПУДУС-а 1980, Годишња награда УЛПУДУС-а 1995, Велика награда 27. мајског слона 1995, Златна значка културно-просветне заједнице Србије.
  • 2004–2006.г. члан комисије за ликовну делатност секретаријата за културу скупштине града
  • од 1991.г. предавач курса керамике у Манаковој кући – Етнографски музеј