УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Душан Извонар

 

Душан Извонар
редовни професор

Ужа научна област: керамичке технике
Предмет: Технологија керамике, Технологија материјала

Радио на Факултету примењених уметности од 2000. до 2014. године.

Дипломирао 1972, на Природно математичком факултету у Београду, на Физичкој хемији. Магистрирао 1978. на Технолошком факултету у Београду из области керамике, где је докторирао 1984. из исте области. Изабран у звање ванредног професора 2003. за област керамичке технике.

Референце:

 • Керамичке глазуре, монографија 2007.
 • Испитивање неметалних минералних компоненти, монографија 2007.
 • Инструменталне методе у керамици, монографија 2000.
 • Thin film ofSO2 and HA on titanium, J.Mater. Sci,2007.
 • Hydrotermal syntesis and nanostrukture of carbonated HA, ibid
 • Микропорозни биокерамички материјали на базi Al2O3, патент
 • SEM analysis of HAP biomaterial, Malaysia, 2000.
 • Oxidatio if metalic binder powder… JIM, 41.4, Japan 2000.
 • Effects of temperature and exchangeable cation on water
 • Diffusion in kaolinit, I European Conference, Nederland, 1989.g.

Усавршавања:

Русија, Чешка, Немачка, Италија, Холандија, Аустрија

Пројекти:

 • Домаћи пројекат: Ватросталне масе за репарацију озида у термоелектранама и црној металургији, Београд 2006, Винча
 • Страни пројекат: INCOMAT SSA: Creating international cooperation teams of excellence in the field of emerging biomaterial surface research project, координатор Институт Винча, 2006–2008.