УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Душан Вуксан

 

Душан Вуксан
редовни професор
dusan.vuksan@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Индустријски дизајн
Предмет: Основе дизајна, Индустријски дизајн

Ради на Факултету примењених уметности од 1992. године.

Дипломираo 1977. на Високој школи за примењену уметност, Касел, Немачка. Дипломa нострификoвана 1978. на Факултетu примењених уметности у Београду.

Од 1992. запослен на Факултету примењених уметности Београд у звању доцента на одсеку Индустријски дизајн. Године 1998. изабран у звање ванредног професора, а 2004. изабран у звање редовног професора за област Индустријски дизајн.

Пројекти и награде:

 • 2005. Систем линијске расвете, BUCK Београд
 • 2004. Ергономски аспекти кабине багера БГХ 250 НЛЦ - пројекат: »Развој нове генерације грађевинских машина«. Реализатори: Институт ИМК 14. Октобар, Крушевац, Машински факултет Ниш и ФПУ Београд. Партиципант: ИМК 14. Октобар АД, Крушевац. Пројекат финансирало МНТР Републике Србије; 2002–2005. год.
 • 2001. ПЛЦ »Blueе Еуе«, Информатика, Београд; Награда Привредне коморе Војводине; Награда Привредне коморе Београд; Награда на 34 Мајској изложби; Годишња награда УЛУПУДСа;
 • 1998. Играчке камион и сет главоломки за фирму БАДА Београд; Награда Добра играчка
 • 1998. Играчке камион и сет главоломки за фирму БАДА Београд; Награда Добра играчка
 • 1990. ИНФО 73 МИНИ ПЛЦ (ДП Информатика, Београд); Златна плакета и Диплома Привредне коморе Југославије
 • 1989. ПЛЦ ИНФО 73 (ДП Информатика, Београд); Награда Привредне коморе Београд и Плакета УЛУПУДС за дизајн на Међународном сајму технике у Београду
 • 1986. Тастатура за НЦ ПРОГ (Фабрика ИЛР Београд), Плакета УЛУПУДС за дизајн на Међународном сајму технике у Београду
 • 1986. Уређај за хлађење срца приликом кардиоваскуларних операција; ИЛР Београд, за Кардиоваскуларну клинику у Београду
 • 1980. Слагалица од једнаких делова; Откуп Музеја Примењених уметности са 21, Октобарског салона
 • 1980. Столица за спастичаре за рехабилитациони центарHesichlichtenau, Плакета УЛУПУДС за дизајн, 12 Мајска изложба

Тренутно учешће на пројектима:

 • Систем расвете у ентеријеру; BUCK, Београд
 • ТЕМПУС пројекат:»Joint European Project 2005 JEP N. 40069« Multidisciplinary Studies of Design in Mechanical Ingenering

Бави се пројектовањем високосеријских производа, а пројекти су му реализовани у серијској производњи за домаћа и страна тржишта. Бави се и малосеријским производима који су везани за потребе хендикепираних особа и рехабилитацију. Члан УЛУПУДС-а од 1979 год. Излаже од 1978. год. и учествује у раду многобројних жирија за индустријски дизајн и организације промоције струке. Присутан на домаћим и међународним стручним скуповима. Био члан редакције часописа Индустријско обликовање 1983. год; уредник за индустријски дизајн у часопису Квадарт 1994 год.; члан редакције часописа Уникат 2005 год.. У периоду 1994-1996 шеф одсека Индустријски дизајн; Године 2003–2004 председник Савета Факултета примењених уметности. Ментор кандидата на последипломским студијама. Члан организационог одбора првог евро-регионалног скупа индустријских дизајнера у Србији који је окупио 155 учесника из 12 земаља – другу »Danubius Design« " конференцију, 5–8. октобар 2005. год, као и аутор и модератор радионице »Технологија и стил живота« у којој су учествовали студенти из 7 земаља.