УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Ивана Марцикић

 

Ивана Марцикић
редовни професор

Ужа уметничка област: Примењена геометрија – пројектовање облика
Предмет: Пројектовање облика

Радила на Факултету примењених уметности од 1971. до 2014. године.

Дипломирала на Архитектонском факултету у Београду. Магистрирала 1998. на Архитектонском факултету у Београду из области Пројективна геометрија. Докторирала 2002. на Универзитету уметности, Београд из области Наука о уметности. Изабрана у звање редовног професора 2002. за област Пројектовање облика.

Референце:

  • Геометријско место центара закривљености у теменима придружених елипси за специјални случај перспективног афинитета, 1971
  • Конструкција тангенти у тачкама цисоидалних кривих, 1975.
  • Конструктивна обрада кривине кривих и површи, 1986.
  • Пиранезијева перспектива, 1993.
  • Геометрија круга у сликарству, 1995.

Домаћи пројекат: Речник појмова из области ликовних уметности, САНУ