УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Мирољуб Костић

 

Мирољуб Костић
редовни професор

Ужа уметничка област: Индустријски дизајн
Предмет: Индустријски дизајн

Ради на Факултету примењених уметности од 1996. до 2013. године.

Дипломирао 1973, на Факултету примењених уметности у Београду. Изабран у звање редовног професора 2006. године.

Академска каријера:

Ванрeдни професор за предмет Индустријски дизајн, на основним и последипломским судијама 1996 – 2001. Ванрeдни професор за предмет Индустријски дизајн, на основним и последипломским студијама 2001– 2006. Редовни проф есор за предмет Индустријски дизајн, на основним и последипломским судијама од 2006. године. Шеф Одсека индустријски дизајн био 2004–2006. Члан Савета ФПУ 2004–2006.

Референце:

  • Дизајн рендген апарата »DIGRAF C« прототип, за предузеће JR digital x-rey Niš (инсталиран и у функцији на Онколошком одељењу Клиничког центра у Београду 2005.
  • Дизајн багера БГХ 250 НЛЦ и утоваривача УЛТ 250 – пројекат: »Р азвој нове генерације грађевинских машина«. Реализатори: Институт ИМК 14. Октобар, Крушевац, Машински факултет Ниш и ФПУ Београд. Партиципант: ИМК 14. Октобар АД, Крушевац. Пројекат финансирало МНТР Републике Србије; 2002 – 2005.
  • Дизајн ТВ колор пријемника Ei COLOR 5540, 3840 i 3640 серијски производ – Ei Televizija Niš , 1990.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сат са исправљачем и дигиталним напајањем СТАРТ, прототип, 1984.

 

Digraf-C, дигитали рендгенски апарат, прототип, 2005.

Халогене радне лампе, 2001.