SRB

ENG

Слободанка Ђолић

 

Слободанка Ђолић
редовни професор
slobodanka.djolic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Енглески језик
Предмет: Енглески језик 1, Енглески језик 2

Ради на Факултету примењених уметности од 1987. године.

Дипломирала 1970, Филолошки факултет у Београду, област Професор енглеског језика и књижевности. Магистрирала 1982, Филолошки факултет у Београду, област Примењена лингвистика и методика наставе енглеског језика. Специјализација 1974/75, Филолошки факултет у Београду, област Примењена лингвистика и методика наставе енглеског језика. Докторирала 1990, Филозофски факултет у Загребу, област Примењена лингвистика и методика наставе енглеског језика. Изабрана у звање редовног професора.

Референце:

 • ARTISTS AND THE MORLD OF ART, A Textbook for Students of Visual Arts, 2005, 2.допуњено и прерађено издање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, стр. 188. (за 1, годину студија; прво изд. 1999, стр. 138)
 • DESIGN YOUR ENGLISH, A Textbook for Students of Visual Arts, 2002, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, стр. 143 (за 2. годину студија)
 • ИСТРАЖИВАЊА ЈЕЗИКА И ОКО ЈЕЗИКА, 1996, Београд, Зборник научних радова у част проф. Наума Димитријевића, стр. 315
 • КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА, 1993, Универзитет уметности у Београду, Београд, стр. 138, (студија из области прим. лингв.)
 • ENGLISH THROUGH ART, Уџбеник енглеског језика за факултете прим. уметности и дизајна, 1992, Научна књига, Београд, стр. 223
 • ENGLISHIN ACTION, Уџбеник енглеског језика, 1987, Виша школа унутрашњих послова – Београд, Београд, стр. 204
 • »Књижевност и култура као извори васпитности у настави страних језика«, 1985, Зборник Друштва за туђе језике и књижевности СРС, Љубљана, стр. 88–96
 • »A Bibliography of Neurolinguistics II«, 1984, Studi Italiani di Linguistica Teorica ed Applicata, Liviana Editrice, XIII, 1, Universita degli Studi di Bologna, Bologna, pp. 67–142
 • »Анализа лексичких грешака у енглеском језику као страном код студената Англистике«, 1984, Зборник радова Института за стране језике и књижевности, Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет, Свеска 6, стр. 301–341.
 • Усавршавања:
  1979: University of Newcastle-upon-Tyne, England;
  1981, 1982, 1984, 1986, 1987, 1991: London;
  1995, 1998: Vancouver, Univ. of British Columbia, Canada;
  2000: Kennesavv State Uniuversity, Georgia, USA;
  2001–2007, USA, South Carolina (summer holiday)

Пројекти:

 • Пројекат о настави енглеског језика на Филолошком факултету у Београду и Institute of Languages, London with prof. Sir Henry Widdowson: 1987–90;
 • Пројекат са студентима ФПУ друге и треће године са књигом The World Is Mine, 2000, The Faculty of Applied Art, Belgrade, str. 99

Одржала преко 100 предавања на семинарима за усавршавање наставника Л2 на територији бивше Југославије.

Уредник Педагошке праксе у Просветном прегледу до 1998 и члан уредништва научног часописа GLOSSA у издању Алијансе YU – Француска

Сарађивала на канадском програму CELPIT до 2001. године