SRB

ENG

Зоран Булајић

 

Зоран Булајић
редовни професор
zoran.bulajic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Намештај
Предмет: Намештај

Ради на Факултету примењених уметности од 2000. године.

Дипломирао 1975, на Факултету примењених уметности у Београду, област Унутрашња архитектура. Изабран у звање редовног професора за област Намештај 2012. године.
Декан Факултета примењених уметности од 2012. године.

Важнији пројекти:

 • Ентеријер управне зграде Робних кућа Београд 1986.
 • Југословенски меморијални простор Аушвиц 1989.
 • Изложбени простор фирме »Precision« Франкфурт
 • Изложба »Уметност лепенског вира« у Вршцу
 • Ентеријер СПЦ »Миленијум« у Вршцу
 • Породична кућа »Васић« Београд
 • Ентеријер пословног простора „Траншпед« Београд
 • Пословна зграда »Новолукс« Нови Сад
 • Пословни комплекс енглеске фирме »Alboa« Шимановци
 • Хотел »Бело језеро« Русија

Награде:

 • Награда за дизајн системског намештаја, на Сајму намештаја у Београду , 1977.
 • Награда за дизајн система дечијег намештаја на Сајму намештаја у Београду , 1978.
 • Награда Музеја примењених уметности наОктобарском салону у Београду за поставку изложбе »Уметност Лепенског Вира«, у Народном музеју у Београду 1983.
 • Grand Prix за изложбени простор »Precision« на Сајму графике у Београду 1995. Специјална награда за решење изложбеног простора »Precision« на Сајму у Новом Саду 1996.
 • Годишња награда Привредне коморе Београда за дизајн пословног простора и show room- »Precision« у Сава Центру у Београду 1996.
 • Годишња награда Архитектонске секције УЛУПУДС-а за 1996 год. 1996.
 • Плакета УЛУПУДС-а за стваралачке резултате у 1996. год. 1996.
 • Grand Prix за изложбено пословни простор » Сл ободе« на Сајму технике у Београду 1997. Повеља и медаља за југословенски простор на међународној изложби » Inheb « у Букурешту 1997.
 • Годишња награда Привредне коморе Београда за дизајн 1998.
 • Диплома 30. мајске изложбе УЛУПУДС-а за ентеријер show room-а »Precision« у Франкфурту 1998.
 • Награда из фонда Александар Шалетић за најзначајније дело из области ентеријера за 1998 год. 1998.
 • Grand Prix за изложбени простор »Слободе« на Сајму технике у Београду 1999.
 • Жири »Нин«-а уврстио ентеријер »Траншпед«-а у десет најбољих архитектонских остварења у 2000.–ој години. 2000.
 • Награда за изложбени простор »Precision« на сајму у Београду 2001.
 • Велика награда Србије за примењену уметност за ентеријер СПЦ Millennium у Вршцу, за 2001. годину 2002.*
 • Награда за архитектуру за породичну кућу Васић, на 25.-ом Салону архитектуре, 2003.
 • Жири "НИН"-а уврстио је објектат породичне куће Васић у десет најбољих архитектонских остварења у 2003. години, 2003.
 • Пословни објектат »Novolux« у Новом Саду увршћен у пет најбољих архитектонских остварења у 2005. години на конкурсу за архитектуру Компаније Новости, 2005.

Тренутно у чешће на пројектима: Домаћи 4; међународни 2 – са архитектонским факултетом у Љубљани, са фабриком намештаја, Италија

Усавршавања: Италија, Француска


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Зграда и ентеријер »Новолукса«, Нови Сад

Агенција Хипнос, ентеријер

Еунет, ентеријер пословнице