SRB

ENG

Деканат

 

 
 

Декан факултета

Горан Чпајак
редовни професор
тел. 3348 515
dekan@fpu.bg.ac.rs

 

 

 

   

Продекан за наставу

Маријана Пауновић
доцент
prodekan.nastava@fpu.bg.ac.rs

Продекан за финансије

Бојан Јокић
ванредни професор
prodekan.finansije@fpu.bg.ac.rs

 

 

     

Продекан за међународну сарадњу

Милош Илић
ванредни професор
prodekan.medjunarodna@fpu.bg.ac.rs

 

Студент продекан


Илија Андрић
Студент четврте године основних студија на одсеку Конзервација и рестаурација
student.prodekan@fpu.bg.ac.rs