SRB

ENG

Деканат

 

 
 

Декан

Зоран Блажина
редовни професор
одсек Графички дизајн
тел. 3348 515
dekan@fpu.bg.ac.rs

Продекан за наставу

Златко Цветковић
доцент
одсек Текстил
тел. 3348 515
prodekan.nastava@fpu.bg.ac.rs

 

 

   

Продекан за финансије

Тијана Секулић
ванредни професор
одсек Дизајн ентеријера и намештаја
тел. 3348 515

Студент продекан

Катарина Милосављевић
студент мастер студија на одсеку Конзервације и рестаурације скулптура и археолошких предмета
student.prodekan@fpu.bg.ac.rs