SRB

ENG

Припремна настава

 

Одсек дизајн ентеријера и намештаја организује припремну наставу за полагање испита за проверу склоности и способности. Наставу ће држати наставници са Одсека а на часовима ће се радити све области које су део пријемног испита:

  • цртање фигуре
  • цртање ентеријерске поставке
  • развијање способности просторне визуелизације – схватање простора.

Похађање Припремне наставе не обавезује Факултет и Одсек, нити кандидату обезбеђује упис или било какав повлашћени  статус у односу на друге кандидате учеснике на Испиту за проверу склоности и способности. Полагање испита и упис кандидата спроводи се у складу са конкурсом, упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, актима Универзитета уметности и Факултета примењених уметности.

Припремна настава ће се одржавати по следећем плану и распореду, у просторијама Одсека у Слободанке Данке Савић 21

датум време активност
17.11.2018. 10:00 -14:00 цртање ентеријерске поставке
24.11.2018. 10:00 -14:00 схватање простора
01.12.2018. 10:00 -14:00 цртање ентеријерске поставке
08.12.2018. 10:00 -14:00 цртање фигуре
15.12.2018. 10:00 -14:00 схватање простора
22.12.2018. 10:00 -14:00 цртање ентеријерске поставке
12.01.2019. 10:00 -14:00 цртање фигуре
19.01.2019. 10:00 -14:00 схватање простора
26.01.2019. 10:00 -14:00 цртање ентеријерске поставке
02.02.2019. 10:00 -14:00 цртање фигуре
09.02.2019. 10:00 -14:00 схватање простора
23.02.2019. 10:00 -14:00 цртање ентеријерске поставке
02.03.2019. 10:00 -14:00 цртање фигуре
09.03.2019. 10:00 -14:00 схватање простора
16.03.2019. 10:00 -14:00 цртање ентеријерске поставке
23.03.2019. 10:00 -14:00 цртање фигуре
30.03.2019. 10:00 -14:00 схватање простора
06.04.2019. 10:00 -14:00 цртање ентеријерске поставке
13.04.2019. 10:00 -14:00 цртање фигуре
20.04.2019. 10:00 -14:00 схватање простора
11.05.2019. 10:00 -14:00 цртање ентеријерске поставке
18.05.2019. 10:00 -14:00 цртање фигуре
25.05.2019. 10:00 -14:00
14:30 -15:30
цртање фигуре
схватање простора – пробни тест


Ценовник припремне наставе:

  • појединачни дан ..........................................3.000,00 динара
  • 5 дана .......................................................12.000,00 динара
  • 10 дана .....................................................21.000,00 динара
  • 23 дана .....................................................44.000,00 динара

Полазник се може укључити у рад Припремне наставе у тренутку који сам изабере и изабрати дане којима ће долазити. Уплатницу са уплаћеном сумом кандидати морају да покажу пре почетка првог часа на који буду дошли. Евиденцију воде наставници који држе припремну наставу.

Папир за рад обезбеђује одсек а на наставу треба понети одговарајући прибор за рад.

  • Цртање фигуре: цртежи се раде угљеном на натрон папиру формата 70x100
  • Цртање ентеријерске поставке:  меке оловке, оловке у боји, гумица, селотејп, други прибор за цртање по жељи. цртежи се раде на хамеру, формата 50x70
  • Схватање простора: техничка оловка 0.5, шестар, гумица, пар троуглова.

Уплате се врше на жиро рачун факултета
840 - 1611666 - 95  позив на број 910
Сврха уплате: Припремна настава - Дизајн ентеријера и намештаја
Прималац: ФПУ, Краља Петра 4, Београд

Моле се сви кандидати да се три дана пре првог доласка на припреме пријаве на e-mail адресу:  enterijer.namestaj@fpu.bg.ac.rs
На истој адреси се могу добити евентуалне додатне информације.