SRB

ENG

Дизајн ентеријера и намештаја

 

Шеф одсека: ред. проф. Тања Манојловић

Ред. проф. Ранко Бочина
ред. проф. Данило Стојановић
ванр. проф. Тања Манојловић
ванр. проф. Драган Манојловић
ванр. проф. Александар Мијатовић
ванр. проф. Милан Новаковић
ванр. проф. Слободан Мишић
ванр. проф. Тијана Секулић
доц. Биљана Бранковић
доц. Селена Вицковић

доц. Младен Врачевић

Наставни програм обезбеђује да они који су га успешно апсолвирали могу високопрофесионално, стручно и креативно да се баве, самостално или у тимовима:

  • пројектовањем индивидуалних
    стамбених зграда, викенд кућа и станова
  • пројектовањем ентеријера
    разних намена, односно, функционалних садржаја
  • адаптацијама, реконструкцијама и ремоделацијама постојећих објеката
  • урбаним дизајном, пројектовањем пејзажа улице, градског партера, обликовањем непосредне околине објекта, пројектовањем уличног намештаја, фирми и реклама и слично
  • пројектовањем уникатног и индустријског намештаја
  • реконструкцијама и ревитализацијама стилског ентеријера и намештаја.

Настава је теоријска и практична, са израдом великог броја вежби – пројеката ентеријера и намештаја (око 20 у току студија) и израдом модела и прототипова.