SRB

ENG

Примењено сликарство

 

Шеф одсека: ванр. проф. Никола Божовић

Ред. проф. Синиша Жикић
ред. проф. Даниела Фулгоси
ред. проф. Слободан Кајтез
ред. проф. Марко Лађушић
ванр. проф. Мирослав Лазовић
ред. проф. Милка Вујовић Стојановић
ванр. проф. Десимир Денић
ванр. проф. Мина Глоговац
ванр. проф. Никола Божовић
доц. Тијана Којић
сам. умет. сар. Драган Поповић
Стручни сарадник Ненад Настић

Програм одсека Примењено сликарство образује студенте за професионални рад у области зидног сликарства (фреска, мозаик, витраж, таписерија). Циљ образовања студената на Одсеку је припрема за самосталан уметнички рад у областима зидног сликарства, за рад у настави у средњим и вишим уметничким школама и за рад у осталим образовним и високошколским установама.