SRB

ENG

Дизајн текстила

 

Шеф одсека:
Ред. проф. Јадранка Симоновић

Ред. проф. Јадранка Симоновић
ред. проф. Ивана Вељовић
ред. проф. Оливера Нинчић
ванр. проф. Бранка Кузмановић
доцент Златко Цветковић
доцент Леонора Векић
виши стручни сарадник Весна Васић
стручни сарадник Арпад Пулаи
штампарски радник Амети Ељшан

На Одсеку Текстил студенти стичу посебна знања, вештине искуства у обликовању штампаног и тканог текстила свих намена и таписерије. Основни циљ, оспособљавање студената за самосталан креативан рад у области дизајна текстила, темељи се на стимулисању индивидуалних истраживача у процесу рада од идејних скица до реализације у оквиру конкретних задатака. Богата традиција и савремена достигнућа у области уметности текстила, нове технологи је производње, тржишта и савремена кретања у уметности чине основне одреднице у њиховом образовању. Настава се одвија синхронизовано у пројектантским салама и радионицама Одсека тако да студенти могу да упознају и савладају све техничко-технолошке елементе сликаног, штампаног и тканог текстила и таписерије, као и да истражују њихове изражајне могућности и њихово имплицирање у идејне пројекте. Кроз теоријску и практичну наставу студенти развијају смисао за самосталну примену ликовно-естетских вредности, као и техничких и технолошких елемената неопходних за обликовање уникатног и индустријског текстила и таписерије.