SRB

ENG

Стручне службе


Секретар Факултета

Бранка Вуковић
дипл. правник
тел/факс: 011/2182 047

sekretar@fpu.bg.ac.rs


Студентска служба

Стручни сарадник
за студентска питања и наставу и шеф студентске службе

Јулијана Турукало
тел. 011/2622 613

fpu@eunet.rs

Сарадник
за студентски стандард

Зорица Јовановић
тел. 011/2622 613

Стручни сарадник
за мастер и докторске студије – секретарица у кабинету декана

Александра Томовић
тел. 011/3348 515
sekretar.dekana@fpu.bg.ac.rs

 

Правни и општи послови

Стручни сарадник за опште правне послове и шеф безбедности и здравља на раду
Душанка Степановић-Јовановић
дипл. правник
тел. 060 520 77 21

pravnafpu@gmail.com

Архивар
Гордана Мајдак
тел. 011/3285 065

arhiva@fpu.bg.ac.rs

Курир – набављач
Дејан Стојковић
тел. 011/263 0748


Међународна сарадња


Стручни сарадник за међународну сарадњу и односе са јавношћу
Даница Бојић
дипл. менаџер
011/32 81 251
international.relations@fpu.bg.ac.rs

 

Рачуноводство

Шеф рачуноводства
Вања Ускоковић
дипл. економиста
тел. 011/2623 207

racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs

Благајник
Данијела Пејчић
тел. 011/2623 207

Књиговођа
Миланка Радојевић
тел. 011/2623 207