SRB

ENG

Секретаријат


Секретар Факултета

Бранка Вуковић
дипл. правник
тел/факс: 011/2182 047

sekretar@fpu.bg.ac.rs


Студентска служба

Стручни сарадник
за студентска питања и наставу и шеф студентске службе

Јулијана Турукало
тел. 011/2622 613

fpu@eunet.rs

Сарадник
за студентски стандард

Зорица Јовановић
тел. 011/2622 613

Стручни сарадник
за мастер и докторске студије – секретарица у кабинету декана
Александра Томовић
тел. 011/3348 515

 

 

Правни и општи послови

Стручни сарадник за опште правне послове
Душанка Степановић-Јовановић
дипл. правник
тел. 011/3281 251

pravnafpu@gmail.com

Архивар
Гордана Мајдак
тел. 011/3285 065

Стручни сарадник
за рачунарску опрему

Горан Миљевић
тел. 011/263 0748
akreditacija@fpu.bg.ac.rs

Курир – набављач
Дејан Стојковић
тел. 011/263 0748

 

Рачуноводство

Шеф рачуноводства
Вања Ускоковић
дипл. економиста
тел. 011/2623 207

racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs

Благајник
Данијела Делић
тел. 011/2623 207

Књиговођа
Миланка Радојевић
тел. 011/2623 207