SRB

ENG

Организација

 

Деканат
Факултета примењених уметности
(Краља Петра 4).

Секретаријат и стручне службе
(Краља Петра 4).

Библиотека
(Косанчићев венац 29).

Одсеци:

Дизајн ентеријера и намештаја,
Индустријски дизајн,
Примењено вајарство,
Костим и
Дизајн тeкстила
(Слободанке-Данке Савић 21).

Примењена графика
(Косанчићев венац 29, Карађорђева 15).

Конзервација и рестаурација,
Керамика
Сценографија
(Краља Петра 4).

Примењено сликарство
(Краља Петра 4, Карађорђева 15)