SRB

ENG

Акредитација

Акредитација високошколске установе и студијских програма

Комисија за акредитацију и проверу квалитета 22. 05. 2015. године издала је уверења којима се акредитује Факултет примењених уметности према стандардима за акредитацију високошколске установе, као и студијски програми за основне академске студије и мастер академске студије у оквиру поља Уметност, област Примењене уметности и дизајн:

  • ОАС4 – Примењена уметност
  • ОАС4 – Дизајн
  • ОАС4 – Конзервација и рестаурација

  • МАС1 – Примењена уметност
  • МАС1 – Дизајн
  • МАС1 – Конзервација и рестаурација

Уверења о акрeдитацији [pdf, 3,24 kb]


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитоване докторске студије

Комисија за акредитацију донела је, 3. 07. 2013. године, одлуку да се акредитује студијски програм докторских студија Примењене уметности и дизајн на Факултету примењених уметности у Београду.

Одлука на сајту КАПК