SRB

ENG

Јавне набавкеЈавна набавка 2/2018

Набавка електричне енергије за потребе Факултета примењених уметности у Београду.

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка 1/2018

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора


Јавна набавка 05/2017

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка 04/2017

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Одлука о поништају одлуке
Одлука о додели уговора
Одлука о измени уговора


Јавна набавка 03/2017- бр. 03-35/19

Набавка радова – реконструкција спољашњег подрумског степеништа у дворишту објекта Факултета примењених уметности у Београду у ул. Краља Петра бр. 4, Београд

Позив за достављање понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
Конкурсна документација
Факултет примењених уметности – помоћно степениште
– техничка документација

[pdf, 3 mb]
Одлука о обустави поступка


Јавна набавка бр. 1/2017

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за достављање понуда
Конкурсна документација

Рок за подношење понуда до 18. 05. 2017. године до 14.00 часова.


Јавна набавка бр. 3/2016

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка бр. 2/2016

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Инвестициони радови на одржавању две фасаде на згради Факултета примењених уметности у Београду у ул. Краља Петра бр. 4

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Фасада Краља Петра 4

Рок за подношење понуда до 24. 10. 2016. године до 12,00 часова.


Јавна набавка бр. 1/2016

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Јавна набавка добара
Набавка лож уља
Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Конкурсна документација
Исправка у документацији Јавне набавке бр. 1/2016
Обавештење о продужењу рока за Јавну набавку бр. 1-2016

 Рок за подношење понуда: 19. 10. 2016. до 12:00 часова
Отварање понуда: 19. 10. 2016. у 12:30 часова