SRB

ENG

Обавештења

Обавештење

Библиотека ће у периоду од 27. фебруара до 2. марта радити  за кориснике: од 11 до 18 часова. Пауза: 13-13,30.

Обавештење

о одржавању приступног предавања кандидата за избор наставника у звање доцента за ужу уметничку област конзервација и рестаурација

Тема наставне јединице за извођење приступног предавања је:

Структурална конзервација слика на платну - историјат, анализе и методологија
(са примерима из наведених референци)

Предавачи:

1. Марко Божовић
2. Огњен Ковачевић
3. Бојан Николић
4. Маријана Протић
5. Немања Смичиклас
6. Александар Тодоровић

Место одржавања:
У просторијама одсека Конзервација и рестаурација, Факултета примењених уметности у Београду, у ул. Краља Петра бр. 4.
Време одржавања приступног предавања:

Дана 24.12.2019. године, са почетком у 10,00 часова.
Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду обавештава све заинтересоване да ће се, на основу конкурса за избор наставника у звање доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација, објављеног у листу „Послови“ и на сајту Факултета дана 30.10.2019. године, одржати приступно предавање следећих кандидатата: Марка Божовића, Огњена Ковачевића, Бојана Николића, Маријане Протић, Немање Смичикласа и Александра Тодоровића, на тему: Структурална конзервација слика на платну - историјат, анализе и методологија (са примерима из наведених референци), пред Комисијом у саставу:

1. мр Тијана Лазић, доцент Факултета примењених уметности у Београду,
2. мр Радомир Самарџић, редовни професор Факултета примењених уметности у Београду,
3. мр Сања Драгутиновић Коматина, доцент Факултета примењених уметности у Београду,
4. Мина Јовић, доцент Факултета примењених уметности у Београду,
5. др Љиљана Дамјановић Василић, редовни професор Универзитета у Београду Факултета за физичку хемију.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Обавешетење за студенте који се усељавају у студентске домове

детаљније ПДФ