SRB

ENG

Приступно предавање

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о одржавању приступног предавања кандидата за избор наставника у звање доцента за ужу уметничку област конзервација и рестаурација

Тема наставне јединице за извођење приступног предавања је:

Структурална конзервација слика на платну - историјат, анализе и методологија 
(са примерима из наведених референци)

Предавачи:

 1. Марко Божовић
 2. Огњен Ковачевић
 3. Бојан Николић
 4. Маријана Протић
 5. Немања Смичиклас
 6. Александар Тодоровић

Место одржавања:

У просторијама одсека Конзервација и рестаурација, Факултета примењених уметности у Београду, у ул. Краља Петра бр. 4.

Време одржавања приступног предавања:

Дана 24.12.2019. године, са почетком у 10,00 часова.

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду обавештава све заинтересоване да ће се, на основу конкурса за избор наставника у звање доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација, објављеног у листу „Послови“ и на сајту Факултета дана 30.10.2019. године, одржати приступно предавање следећих кандидатата: Марка Божовића, Огњена Ковачевића, Бојана Николића, Маријане Протић, Немање Смичикласа и Александра Тодоровића, на тему: Структурална конзервација слика на платну - историјат, анализе и методологија (са примерима из наведених референци), пред Комисијом у саставу: 

 1. мр Тијана Лазић, доцент Факултета примењених уметности у Београду,
 2. мр Радомир Самарџић, редовни професор Факултета примењених уметности у Београду,
 3. мр Сања Драгутиновић Коматина, доцент Факултета примењених уметности у Београду,
 4. Мина Јовић, доцент Факултета примењених уметности у Београду,
 5. др Љиљана Дамјановић Василић, редовни професор Универзитета у Београду Факултета за физичку хемију.

ПДФ верзија

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ПРИМЕЊЕНО СЛИКАРСТВО

 

Тема наставне јединице за извођење приступног предавања је:

„ЗИДНО СЛИКАРСТВО У САВРЕМЕНИМ ПРОСТОРИМА“.

Предавачи:

 1. Вуковић Милица
 2. Коцић Иван
 3. Минић Мрђен Јелена и
 4. Секулић Владимир.

Место одржавања:

Наставничка канцеларија, Факултета примењених уметности у Београду, у ул. Краља Петра бр. 4.

Време одржавања приступног предавања:

са почетком у 10.00  часовa

 • Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу уметничку област Примењено сликарство, објављеног у листу „Послови“ и на сајту Факултета дана 30.10.2019. године, одржати приступно предавање следећих кандидатата: Вуковић Милицe, Коцић Иванa, Минић Мрђен Јеленe и Секулић Владимирa, на тему: „Зидно сликарство у савременим просторима“, пред Комисијом у саставу: Слободан Кајтез, редовни професор Факултета примењених уметности у Београду, мр Десимир Денић, редовни професор Факултета примењених уметности у Београду, мр Слободан Маринковић, редовни професор ФИЛУМ у Крагујевцу,  у четвртак 05.11.2019. године, са почетком у 10,00  часова, у Наставничкој канцеларији Факултета примењених уметности у Београду, у ул. Краља Петра бр. 4.

ПДФ верзија