SRB

ENG

Приступно предавање

 

Приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу уметничку област Примењено сликарство

Наслов предавања:
»Зидна композиција у условима савремене архитектуре«

Предавачи:

 1. Вуковић Милица, од 09.15 - 10.00 часова    
 2. Ђуран Милош, од 10,15 – 11,00 часова
 3. Коцић Иван, од 11,15  - 12,00 часова
 4. Кнежевић Марија од 12,15 – 13,00 часова   
 5. Марсенић Игор, од 15,00 – 15,45 часова
 6. Минић Мрђен Јелена од 16,00 – 16,45 часова   
 7. Пантелић Милан, од 17,00 – 17,45 часова
 8. Секулић Владимир од 18,00 – 18,45 часова   
 9. Ћук Вук, од 19.00 - 19.45 часова

Место: Наставничка канцеларија, Факултет примењених уметности у Београду, у ул. Краља Петра бр. 4.
Време: са почетком у 09.00  часова

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу уметничку област Примењено сликарство, објављеног у листу »Послови« и на сајту Факултета дана 25. 04. 2018. године, одржати приступно предавање кандидатата: Вуковић Милице, Ђуран Милоша, Коцић Ивана, Кнежевић Марије, Марсенић Игора, Минић Мрђен Јелене, Пантелић Милана, Секулић Владимира и Ћук Вука под насловом „Зидна композиција у условима савремене архитектуре“, пред Комисијом у саставу: мр Мирослав Лазовић, ванредни професор Факултета примењених уметности у Београду, мр Никола Божовић, ванредни професор Факултета примењених уметности у Београду, и мр Зоран Граовац, редовни професор Факултета ликовних уметности у Београду, у понедељак 11. 06. 2018. године, са почетком у 09.00  часова, у Наставничкој канцеларији Факултета примењених уметности у Београду, у ул. Краља Петра бр. 4.

 

Приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу уметничку област Графички дизајн

Наслов предавања:
»Однос типографског тоналитета и тродимензионалне форме«

Предавачи:

 1. Немања Ристовић 11,15 h
 2. Славиша Савић 12,15 h

   
Место: Учионица бр. 24, Факултет примењених уметности  у Београду, ул. Косанчићев венац  бр. 29.

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду обавештава све заинтересоване да ће се у понедељак 21. 05. 2018. године, са почетком у 11.00  часова, у учионици бр. 24 Факултета примењених уметности у Београду, у ул. Косанчићев венац бр. 29, одржати приступно предавање на тему: »Однос типографског тоналитета и тродимензионалне форме«, кандидатата: Немање Ристовића и Славише Савића, пријављених на конкурс за избор једног доцента за ужу уметничку област Графички дизајн, објављеног у листу „Послови“ и на сајту Факултета, дана 14. 03. 2018. године и исправка дана 21. 03. 2018. године, пред Комисијом у саставу: Слободан Манојловић, редовни професор Факултета примењених уметности у Београду, Милош Илић, доцент Факултета примењених уметности у Београду и Ивица Стевановић, редовни професор Академије уметности у Новом Саду.

 

Приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу уметничку област Цртање и сликање

Наслов предавања:
»Фигура у савременом цртежу«

Предавачи:

 1.  Иван Коцић 10,15 h
 2.  Ацо Митровић 11.15 h
 3.  Марија Кнежевић 12,15 h

Место: Амфитеатар Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4.

Универзитет уметности у Београду, Факулте т примењених уметности у Београду обавештава све заинтересоване да ће се у четвртак 17. 05. 2018. године, са почетком у 10.00 часова, у амфитеатру Факултета примењених уметности у Београду, у ул. Краља Петра бр. 4, одржати приступно предавање на тему »Фигура у савременом цртежу«, кандидатата: Ивана Коцића, Марије Кнежевић и Аца Митровића, пријављених на конкурс за избор два доцента за ужу уметничку област Цртање и сликање, објављеног у листу »Послови« и на сајту Факултет а, дана 14. 03. 2018. године и исправка дана 21. 03. 2018. године, пред Комисијом у саставу: Марко Лађушић, редовни професор Факултета примењених уметности у Београду, мр ум. Татјана Јанковић Неделков, ванредни професор Факултета примењених уметности у Београду и др ум. Милета Продановић, редовни професор Факултета ликовних уметности у Београду.Приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу уметничку  област Савремено одевање

Наслов предавања:
»Савремена дечија, мушка и женска одећа, сличност и разлике и улога модног дизајнера у реализацији финалног производа и колекције«

Предавачи:

 1. Сенка Кљакић 10 h
 2. Марија Тавчар 10.55 h

Место: Класа костима, учионица 36,  Факултет примењених уметности  у Београду, ул. Слободанке Данке Савић бр. 21.

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду обавештава све заинтересоване да ће се у понедељак 14. 05. 2018. године, са почетком у 10.00 часова, у Класи костима, учионица 36, Факултета примењених уметности у Београду, ул. Слободанке Данке Савић бр. 21, одржати приступно предавање на тему »Савремена дечија, мушка и женска одећа, сличност и разлике и улога модног дизајнера у реализацији финалног производа и колекције«, кандидатата Сенке Кљакић и Марије Тавчар, пријављених на конкурс за избор једног доцента за ужу уметничку област Савремено одевање, објављеног у листу »Послови« и на сајту Факултета дана 14.03.2018. године, пред Комисијом у саставу: мр Гордана Комад Арсенијевић, редовни професор Факултета примењених уметности у Београду, Зора Поповић, ванредни професор Факултет примењених уметности у Београду и мр Димитрије Пецић, редовни професор Факултета ликовних уметности у Београду.

Приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област Историја уметности

Наслов предавања:
»Српско сликарство између два светска рата«

Предавачи:

 1.  др Драгана Ковачић                         9 h
 2.  др Весна Круљац                            9.50 h
 3.  др Марина Матић                           10.40 h
 4.  др Чедомила Маринковић               11.30 h
 5.  др Марија Павловић                       12.20 h

Место: Амфитеатар Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4.

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду обавештава све заинтересоване да ће се у уторак 08. 05. 2018. године, са почетком у 09.00 часова, у амфитеатру Факултета примењених уметности у Београду, у ул. Краља Петра бр. 4, одржати приступно предавање на тему »Српско сликарство између два светска рата«, кандидатата: др Драгане Ковачић, др Весне Круљац, др Марине Матић, др Чедомиле Маринковић и др Марије Павловић, пријављених на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Историја уметности, објављеног у листу „Послови“ и на сајту Факултета, дана 14. 03. 2018. године и исправка дана 21. 03. 2018. године, пред Комисијом у саставу: др Миланка Тодић, редовни професор Факултета примењених уметности у Београду, др Милан Просен, доцент Факултет примењених уметности у Београду и др Никола Шујица, редовни професор Факултета ликовних уметности у Београду.