SRB

ENG

Увид јавности

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. Биљане Бранковић у звање доцента за ужу уметничку област Дизајн ентеријера и намештаја.
Извештај је постављен на сајт Факултета 20.09.2019. године и на увиду јавности је до 05.10.2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије пдф документ

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. Мине Јовић у звање доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација.

Извештај је постављен на сајт Факултета 09. 09. 2019. године и на увиду јавности је до 24. 09. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 2,4 mb]

 

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. мр Тијане Лазић у звање доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација.
Извештај је постављен на сајт Факултета 24.10.2019. годин и на увиду јавности је до 08.11.2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије ПДФ

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор проф. мр. Мирјане Живковић у звање ванредног професора за ужу уметничку област Графика и књига.

Извештај је постављен на сајт факултета 14.12.2019. године и на увиду јавности је до 29.12.2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије ПДФ

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Жељка Рудића самосталног стручног сарадника, у звање самосталног стручног сарадника за ужу уметничку област Сценографија.

Извештај је постављен на сајт факултета 07.11.2019. године и на увиду јавности је до 22.11.2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије ПДФ

 

 

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор мр Иване Флегар уметничког сарадника, у звање вишег уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењена графика.
Извештај је постављен на сајт факултета
06.11.2019. године и на увиду јавности је до 21.11.2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.


Извештај комисије ПДФ

Извештај Комисије за избор сарадника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Иване Сташић у звање стручног сарадника за ужу уметничку област Керамика.

Извештај је постављен на сајт факултета 27. 08. 2019. године и на увиду јавности је до 11. 09. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 6,6 mb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор мр Маје Студен, ванредног професора, у звање ванредног професора, за ужу уметничку област Сценски костим.

Извештај је постављен на сајт Факултета 25. 06. 2019. године и на увиду јавности је до 10. 07. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 11,4 mb]


Обавештење

Након објављивања на сајту Факултета Извештаја Комисије за избор једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација, расписаног 27. 03. 2019. године, заведеног под бр.03-15/126 од 10. 06. 2019. године, дана 11. 06. 2019. године и обавештења да је исти на увиду јавности је до 26. 06. 2019. године, утврђено је да техничком грешком нису биле скениране све странице приложеног Обрасца 2 кандидата Сандре Јаковљевић, и то: страна 2 (рубрика 3. Подаци о запослењу), страна 4 (Подаци о наставном раду), страна 6, страна 8, страна 10 и страна 12.

Из напред наведеног разлога ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација, по конкурсу расписаном 27. 03. 2019. године, заведеног под бр.03-15/126 од 10. 06. 2019. године, у целини, дана 24.06. и на увиду јавности је до 09. 07. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 4,2 mb]

Примедбе кандидата Сандре Јаковљевић на извештај Комисије потписан од стране ред. проф. мр Радомира Самарџића и доцента МА Немање Комненовића [pdf, 2,7 mb]

Одговор на примедбе кандидата Сандре Јаковљевић на извештај Комисије потписан од стране ред. проф. мр Радомира Самарџића и доцента МА Немање Комненовића [pdf, 1,8 mb]

Примедбе кандидата Сандре Јаковљевић на Одговор на примедбе потписан од стране ред. проф. мр Радомира Самарџића и доцента МА Немање Комненовића [pdf, 1,8 mb]

Одговор на примедбе кандидата Сандре Јаковљевић на Одговор на примедбе потписан од стране ред. проф. мр Радомира Самарџића и доцента МА Немање Комненовића [pdf, 1 mb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. мр Оливере Батајић Сретеновић у звање доцента за ужу уметничку област Графика и књига.

Извештај је постављен на сајт Факултета 20. 06. 2019. годинe и на увиду јавности је до 05. 07. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 2,3 mb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор проф. др ум. Селме Ђулизаревић Карановић у звање ванредног професора за ужу уметничку област Цртање и сликање.

Извештај је постављен на сајт Факултета 14. 06. 2019. године и на увиду јавности је до 29. 06. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 1,8 mb]

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор мр Јелене Минић Мрђен у звање доцента, за ужу уметничку област Примењено сликарство.

Извештај је постављен на сајт Факултета 14. 06. 2019. године и на увиду јавности је до 29. 06. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 8,1 mb]

Одговор на приговор кандидата Гордане Јовановић [pdf, 365 kb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Вука Ћука у звање доцента, за ужу уметничку област Цртање и сликање.

Извештај је постављен на сајт Факултета 14. 06. 2019. године и на увиду јавности је до 29. 06. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 16,5 mb]

Приговор на Извештај Комисије кандидата Јованке Станојевић [pdf, 2,4 mb]

Одговор на приговор кандидата Јованке Станојевић [pdf, 518 kb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Маје Гецић у звање доцента, за ужу уметничку област Текстил.

Извештај је постављен на сајт Факултета 13. 06. 2019. године и на увиду јавности је до 28. 06. 2019. године

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 7,7 mb]

Жалба на Извештај Комисије кандидата Драгане Илић [pdf, 770 kb]

Одговор Комисије на жалбу Драгане Илић [pdf, 920 kb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор др Маријане Пауновић у звање доцента, за ужу уметничку област Пројектовање облика.

Извештај је постављен на сајт Факултета 12. 06. 2019. године и на увиду јавности је до 27. 06. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 4 mb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор др ум. Јелене Сопић у звање доцента, за ужу уметничку област Сценографија.

Извештај је постављен на сајт Факултета 12. 06. 2019. године и на увиду јавности је до 27. 06. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 4,4 mb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. Милоша Илића у звање ванредног професора за ужу уметничку област Графички дизајн.
Извештај је постављен на сајт Факултета 11. 06. 2019. године и на увиду јавности је до 26. 06. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 1,2 mb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Данијеле Димковић у звање доцента за ужу уметничку област Дизајн ентеријера и намештаја.
Извештај је постављен на сајт Факултета 03. 06. 2019. године и на увиду јавности је до 18. 06. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 4 mb]

Приговор на Извештај Комисије кандидата Звонка Петковића [pdf, 1,1 mb]

Одговор Комисије на приговор Звонка Петковића [pdf, 420 kb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. др ум.  Драгана Здравковића у звање доцента, за ужу уметничку област Цртање и сликање.
Извештај је постављен на сајт Факултета 23. 05. 2019. године и на увиду јавности је до 07. 06. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 3,1 mb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. мр Златка Цветковића у звање доцента, за ужу уметничку област Текстил.

Извештај је постављен на сајт Факултета 23. 05. 2019. године и на увиду јавности је до 07. 06. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 1,3 mb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Ане Продановић у звање доцента, за ужу уметничку област Графика и књига.

Извештај је постављен на сајт Факултета 23. 05. 2019. године и на увиду јавности је до 07. 06. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 1,2 mb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. Тијане Којић у звање доцента за ужу уметничку област Цртање и сликање.

Извештај је постављен на сајт Факултета 09. 05. 2019. године и на увиду јавности је до 25. 05. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 6,8 mb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. др Ирене Живковић у звање ванредног професора за ужу научну област Инжењерство материјала.
Извештај је постављен на сајт факултета 25. 04. 2019. године и на увиду јавности је до 10. 05. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 2,1 mb]


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор мр Мирољуба Драмићанина, ванредног професора, у звање редовног професора за ужу уметничку област Керамика.

Извештај је постављен на сајт Факултета 24. 04. 2019. године и на увиду јавности је до 09. 05. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 1,4 mb]


 

 

 

 

 

 

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Милоша Шарића, на тему »Живот у секири – изложба композитних скулптура«, под менторством Горана Чпајка, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 3. 7. 2019. до 2. 8. 2019, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 1,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 1 mb]


Докторски уметнички пројекат Катарине Лончаревић, на тему »Интерполација сценичности ефемерних сегмената у пројектовању савремених ентеријера«, под менторством Мијатовић Александра, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности
у дигиталном облику од 17. 1. 2019. до 16. 2. 2019, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 24,7 mb]

Извештај комисије [pdf, 1 mb]


Докторски уметнички пројекат Ненада Величковића, на тему »Манипулација културним вредностима у архитектури унутрашњих простора«, под менторством Мијатовић Александра, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности
у дигиталном облику од 17. 1. 2019. до 16. 2. 2019, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 13,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 2,3 mb]


Докторски уметнички пројекат Иване Јелић, на тему »Структуре човека-ликовно истраживање ирационалног«, под менторством Милке Вујовић Стојановић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 29. 10. до 28. 11. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 6,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 750 kb]


Докторски уметнички пројекат Марка Станковића на тему »Варијабилност скулптуре у проширеном пољу«, под менторством Марка Лађушића, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 13. 04. до 13. 05. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 8,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,2 mb]

..............................................................

Одбрањени докторски уметнички пројекти


Докторски уметнички пројекат Станковић Перић Стефана, на тему »Амбивалентност додира – изложба скулптура под менторством Лађушић Марка, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 25. 2. 2019. до 27. 3. 2019, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 8,7 mb]

Извештај комисије [pdf, 2,3 mb]

Докторски уметнички пројекат Маје Милинић Богдановић, на тему »Дизајн текстилних флексибилних материјала применом адитивне производње«, под менторством Иване Вељовић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 23. 1. 2019. до 22. 2. 2019, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 21,3 mb]

Извештај комисије [pdf, 2,3 mb]


Докторски уметнички пројекат Миша Филиповца, на тему »Скупови – Просторно амбијентална цртачка композиција«, под менторством Даниеле Фулгоси, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности
у дигиталном облику од 22. 1. 2019. до 21. 2. 2019, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 9,7 mb]

Извештај комисије [pdf, 926 kb]


Докторски уметнички пројекат Сандре Јаковљевић, на тему »Естетика форме у постмодерни – симбиоза форме«, под менторством Кајтез Слободана, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности
у дигиталном облику од 24. 12. 2018. до 23. 1. 2019, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 7,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 880 kb]


Докторски уметнички пројекат Јефимије Коцић, на тему »ВИЛА РОСА – илустрована интерактивна књига«, под менторством Ћирић Растка, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности
у дигиталном облику од 7. 2. 2019. до 9. 3. 2019, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 40,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,9 mb]


Докторски уметнички пројекат Ане Вуковић, на тему »Кућа снова Надреализам у ентеријеру – музејска поставка у породичној кући Милене Павловић Барили, у Пожаревцу«, под менторством Данила Стојановића, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности
у дигиталном облику од 24. 1. 2019. до 23. 2. 2019, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 11 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Миодрага Милутиновића, на тему »Путевима Нектарија Србина-пројекат осликавања сакралних споменика на територији источне Пољске« [pdf, 9,1 mb]

Извештај комисије [pdf, 970 kb]


Докторски уметнички пројекат Јелене Михајловић Вишњић, на тему »Преиспитивање границе одсуства облика медаље, плакете« [pdf, 20 mb]

Извештај комисије [pdf, 2,5 mb]


Докторски уметнички пројекат Драгане Русалић, на тему »Традиционалне технике израде накита као део нематеријалног културног наслеђа Србије«. [pdf, 16,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Мие Николић на тему »Скулптурална метаморфоза употребног предмета«. [pdf, 6,3 mb]

Извештај комисије [pdf, 1 mb]


Докторски уметнички пројекат Јоване Момчиловић, на тему »Мапирање сећања – Просторно лоцирање индивидуалних сећања посредством знака у функцији питања«. [pdf, 3,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,3 mb]

Докторски уметнички пројекат Ивана Јеремића, на тему »Човек у ери трансхуманизма и нових медија«. [pdf, 2,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,2 mb]


Докторски уметнички пројекат Драгане Јокић, на тему »Визуелно маркирање отвореног урбаног простора факултета београдских универзитета уметничким интервенцијама«. [pdf, 13,5 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,2 mb]


Докторски уметнички пројекат Љубице Јоцић Кнежевић, на тему »Керамика и екран-елементи наслеђа и савремена дигитална технологија«. [pdf, 5,5 mb]

Извештај комисије [pdf,1,4 mb]


Докторски уметнички пројекат Иване Павловић, на тему »Конструктивни елементи и склопови као део архитектонске ликовности«. [pdf, 11,5 mb]

Извештај комисије [pdf,1 mb]


Докторски уметнички пројекат Јелене Сопић, на тему »Сценографија у филму епоха; Од колективног сећања до индивидуалног израза«. [pdf, 117 mb]

Извештај комисије [pdf,1,2 mb]

Докторски уметнички пројекат Милана Пантелића, на тему »Трансформација стварности у слику – постиндустријско доба сагледано кроз серију слика«. [pdf, 3,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 430 kb]


Докторски уметнички пројекат Андријане Даниловић, на тему »Град и слика – значај и функција сликарских интервенција у јавном простору«. [pdf, 12,4 mb]

Извештај комисије [pdf, 539 kb]

Докторски уметнички пројекат Марије Граховац Каран, на тему »СИЛА - графика у простору«, под менторством Гордане Петровић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 4,9 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Луке Кликовца, на тему »МЕМЕНТО" - визуелно преиспитивање пролазности живота«, под менторством Бранимира Карановића, проф. емеритуса
Универзитета уметности у Београду [pdf, 13,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Елде Станковић, на тему »У очима звијезде носи, на длановима руже«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 22,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 6,6 mb]


Докторски уметнички пројекат Миљане Раденковић, на тему ВИЗУЕЛНО=ВЕРБАЛНО«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 3,5 mb]

Извештај комисије [pdf, 4,1 mb]