SRB

ENG

Увид јавности
АРХИВА

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор мр Јелене Минић Мрђен у звање доцента за ужу уметничку област Примењена графика.

Извештај је постављен на сајт Факултета
17.01.2020. године и на увиду јавности је до 01.02.2020. године

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије ПДФ


 

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор проф. мр. Мирјане Живковић у звање ванредног професора за ужу уметничку област Графика и књига.

Извештај је постављен на сајт факултета 14.12.2019. године и на увиду јавности је до 29.12.2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије ПДФ

 

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. мр Тијане Лазић у звање доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација.
Извештај је постављен на сајт Факултета 24.10.2019. годин и на увиду јавности је до 08.11.2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије ПДФ

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. Биљане Бранковић у звање доцента за ужу уметничку област Дизајн ентеријера и намештаја.
Извештај је постављен на сајт Факултета 20.09.2019. године и на увиду јавности је до 05.10.2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије пдф документ

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. Мине Јовић у звање доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација.

Извештај је постављен на сајт Факултета 09. 09. 2019. године и на увиду јавности је до 24. 09. 2019. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 2,4 mb]

 
 

 

 

 

 

 

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Јелене Бричић на тему “Хармонија различитости“ Амбијентална поставка скулптура, под менторством Чпајак Горана, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 29.01.2020. до 27.02.2020, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

“Хармонија различитости“ Амбијентална поставка скулптура

Извештај комисије ПДФ

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Ане Продановић на тему “Речи у боји“, Хроматско типографско писмо са варијацијама у тежини, под менторством мр Оливере Стојадиновић, ред. проф. у пензији Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 23.01.2020. до 22.02.2020, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

“Речи у боји“

Извештај комисије ПДФ

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Биљане Станковић на тему “Расцветали рукописи“, под менторством мр Оливере Стојадиновић, ред. проф. у пензији Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 23.01.2020. до 22.02.2020, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

“Расцветали рукописи“

Извештај комисије ПДФ

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Пешић Стефана на тему “Схимник - Равноанђеоски свечовек“, под менторством мр Лазовић Мирослава, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 22.01.2020. до 21.02.2020, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

“Схимник - Равноанђеоски свечовек“

Извештај комисије ПДФ

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Пејовић Радета на тему “Траг у ентеријеру – дизајн коже као базног материјала применом термохроматских боја“, под менторством мр Иване Вељовић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 21.01.2020. до 20.02.2020, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

“Траг у ентеријеру – дизајн коже као базног материјала применом термохроматских боја“

Извештај комисије ПДФ

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Славице Драгосавац на тему “МУЛТИОРИГАНАЛ – редефинисање Б2 формата у нове графичке форме“, под менторством Гордане Петровић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 15.01.2020. до 13.02.2020, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

“МУЛТИОРИГАНАЛ – редефинисање Б2 формата у нове графичке форме“

Извештај комисије ПДФ

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Јелене Божовић Ђорђевић на тему “АТЕЉЕ – ИНТЕРАКТИВНА МОМОРИЈАЛНА СКУЛПТУРА“, под менторством др ум. Јулијане Протић, доц. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 15.01.2020. до 13.02.2020, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

''Атеље – Интерактивна меморијална скулптура''

Извештај комисије ПДФ

 

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Татаревић Владимира, на тему ''Употреба и злоупотреба фотографије у маркетингу - одговор из црне кутије'', под менторством Карановић Бранимира, проф. емеритуса Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 10.12.2019. до 08.01.2020, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

Употреба и злоупотреба фотографије у маркетингу - одговор из црне кутије ПДФ

Извештај комисије ПДФ

 

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Мићановић Здравка, на тему Плакат догађај - Од испразног стецишта до генератора смисла, под менторством мр Растка Ћирића, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 28.11.2019. до 27.12.2019, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

Плакат догађај - Од испразног стецишта до генератора смисла ПДФ

Извештај комисије ПДФ

 

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Иване Флегар, на тему Колаграфија - Експерименти у графици, под менторством Гордане Петровић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 15.11.2019. до 14.12.2019, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

Колаграфија - Експерименти у графици ПДФ

Извештај комисије ПДФ

 

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Анамарије Вартабедијан, на тему »Слика и симбол у функцији обликовања књиге песама јерменске поезије - У потрази за светим знаком«, под менторством мр. Даниеле Фулгоси, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 25.10.2019. до 23.11.2019, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.
У потрази за светим знаком ПДФ

Извештај комисије ПДФ

 

Докторски уметнички пројекат Николе Радосављевића, на тему »Хазарски речник, књига уметника«, под менторством мр Растка Ћирића, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 23.10.2019. до 21.11.2019, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.
Хазарски речник, књига уметника ПДФ

Извештај комисије ПДФ