SRB

ENG

Увид јавности

Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор мр Милана Новаковића ванредног професора, у звање редовног професора за ужу уметничку област Дизајн ентеријера и намештаја.

Извештај је постављен на сајт факултета 18. 12. 2017. године и на увиду јавности је до 02. 01. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се искључиво поштом на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 2,1 mb] 


Извештај за избор уметничког сарадника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Николе Марковића у звање уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство.

Извештај је постављен на сајт факултета 03. 11. 2017. године и на увиду јавности је до 18. 11. 2017. године.

Извештај Комисије [pdf, 6 mb] 

Приговор на извештај Комисије кандидата Недима Хаџиахметовића

Изјашњење Комисије на приговор Недима Хаџиахметовића


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Милана Пантелића у звање доцента за ужу уметничку област Примењено сликарство.

Извештај је постављен на сајт факултета 29. 09. 2017. године и на увиду јавности је до 14. 10. 2017. године.  

Извештај Комисије [pdf, 2 mb]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Милана Пантелића, на тему »Трансформација стварности у слику – постиндустријско доба сагледано кроз серију слика«, под менторством Слободана Кајтеза, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 10. 01. до 8. 02. 2017, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 3,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 430 kb]

Докторски уметнички пројекат Андријане Даниловић, на тему »Град и слика – значај и функција сликарских интервенција у јавном простору«, под менторством мр Даниела Фулгоси, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 11. 01. до
9. 02. 2017
, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налазе се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 12,4 mb]

Извештај комисије [pdf, 539 kb]

..............................................................

Докторски уметнички пројекти

Докторски уметнички пројекат Марије Граховац Каран, на тему »СИЛА - графика у простору«, под менторством Гордане Петровић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 4,9 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Луке Кликовца, на тему »МЕМЕНТО" - визуелно преиспитивање пролазности живота«, под менторством Бранимира Карановића, проф. емеритуса
Универзитета уметности у Београду [pdf, 13,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Елде Станковић, на тему »У очима звијезде носи, на длановима руже«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 22,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 6,6 mb]


Докторски уметнички пројекат Миљане Раденковић, на тему »ВИЗУЕЛНО=ВЕРБАЛНО«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 3,5 mb]

Извештај комисије [pdf, 4,1 mb]