SRB

ENG

Увид јавности

Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор др Весне Круљац у звање доцента за ужу научну област Историја уметности.
Извештај је постављен на сајт факултета 23. 05. 2018. године и на увиду јавности је до 07. 06. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 3,7 mb] 


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. мр Весне Поповић у звање ванредног професора за ужу уметничку област Сценографија.
Извештај је постављен на сајт факултета 22. 05. 2018. године и на увиду јавности је до 06. 06. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 3,1 mb] 


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор мр Мирослава Лазовића ванредног професора, у звање редовног професора за ужу уметничку област Примењено сликарство.
Извештај је постављен на сајт факултета 11. 05. 2018. године и на увиду јавности је до 26. 05. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 8,4 mb] 


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор др ум. Владислава Шћепановића, ванредног професора, у звање редовног професора за ужу уметничку област Цртање и сликање.
Извештај је постављен на сајт Факултета 08. 05. 2018. године и на увиду јавности је до 23. 05. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 1,5 mb] 


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Зоре Поповић ванредног професора, у звање редовног професора за ужу уметничку област Савремено одевање.
Извештај је постављен на сајт факултета 25. 04. 2018. године и на увиду јавности је до 10. 05. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 1,1 mb] 


Извештај за избор сарадника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Драгана Поповића у звање самосталног уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено сликарство.
Извештај је постављен на сајт факултета 26. 03. 2018. године и на увиду јавности је до 10. 04. 2018. године.  

Извештај Комисије [pdf, 1,6 mb] 

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Дејана Тривунца у звање уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство.
Извештај је постављен на сајт факултета 26. 03. 2018. године и на увиду јавности је до 10. 04. 2018. године
.  

Извештај Комисије [pdf, 1,5 mb] 


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Драгана Манојловића ванредног професора у звање редовног професора за ужу уметничку област Дизајн ентеријера и намештаја.

Извештај је постављен на сајт факултета 16. 03. 2018. године и на увиду јавности је до 02. 04. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се искључиво поштом на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 5,3 mb] 


Извештај за избор сарадника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Снежане Познановић у звање вишег стручног сарадника за ужу научну област Текстилно инжењерство.
Извештај је постављен на сајт Факултета 14. 02. 2018. године и на увиду јавности је до 01. 03. 2018. године.  

Извештај Комисије [pdf, 2,8 mb] 


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор мр Милана Новаковића ванредног професора, у звање редовног професора за ужу уметничку област Дизајн ентеријера и намештаја.

Извештај је постављен на сајт факултета 18. 12. 2017. године и на увиду јавности је до 02. 01. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се искључиво поштом на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 2,1 mb] 


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Милана Пантелића у звање доцента за ужу уметничку област Примењено сликарство.

Извештај је постављен на сајт факултета 29. 09. 2017. године и на увиду јавности је до 14. 10. 2017. године.  

Извештај Комисије [pdf, 2 mb]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Марка Станковића на тему »Варијабилност скулптуре у проширеном пољу«, под менторством Марка Лађушића, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 13. 04. до 13. 05. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 8,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,2 mb]

Докторски уметнички пројекат Јелене Михајловић Вишњић, на тему »Преиспитивање границе одсуства облика медаље, плакете«, под менторсгвом Мирољуба Стаменковића, ред. проф. у пензији, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 28. 02. до 30. 03. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 20 mb]

Извештај комисије [pdf, 2,5 mb]

Докторски уметнички пројекат Драгане Русалић, на тему »Традиционалне технике израде накита као део нематеријалног културног наслеђа Србије«, под менторсгвом Мирољуба Стаменковића, ред. проф. у пензији, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 28. 02. до 30. 03. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 16,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]

Докторски уметнички пројекат Мие Николић на тему »Скулптурална метаморфоза употребног предмета«, под менторством Марка Лађушића, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 19. 02. до 21. 03. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 6,3 mb]

Извештај комисије [pdf, 1 mb]

Докторски уметнички пројекат Јоване Момчиловић, на тему »Мапирање сећања – Просторно лоцирање индивидуалних сећања посредством знака у функцији питања«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 9. 02. до 11. 03. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 3,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,3 mb]

Докторски уметнички пројекат Ивана Јеремића, на тему »Човек у ери трансхуманизма и нових медија«, под менторством Марка Лађушића, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 8. 02. до 10. 03. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 2,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,2 mb]

Докторски уметнички пројекат Драгане Јокић, на тему »Визуелно маркирање отвореног урбаног простора факултета београдских универзитета уметничким интервенцијама«, под менторством Данила Стојановића, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 8. 02. до 10. 03. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 13,5 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,2 mb]

Докторски уметнички пројекат Љубице Јоцић Кнежевић, на тему »Керамика и екран-елементи наслеђа и савремена дигитална технологија«, под менторством Велимира Вукићевића, ред. проф. у пензији Факултета примењених уметности у Београду налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 7. 02. до 9. 03. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 5,5 mb]

Извештај комисије [pdf,1,4 mb]

Докторски уметнички пројекат Иване Павловић, на тему »Конструктивни елементи и склопови као део архитектонске ликовности«, под менторством Данила Стојановића, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 7. 02. до 9. 03. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 11,5 mb]

Извештај комисије [pdf,1 mb]

Докторски уметнички пројекат Јелене Сопић, на тему »Сценографија у филму епоха; Од колективног сећања до индивидуалног израза«, под менторством Јасне Драговић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 2. 02. до 4. 03. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 117 mb]

Извештај комисије [pdf,1,2 mb]

Докторски уметнички пројекат Милана Пантелића, на тему »Трансформација стварности у слику – постиндустријско доба сагледано кроз серију слика«, под менторством Слободана Кајтеза, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 10. 01. до 8. 02. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 3,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 430 kb]

Докторски уметнички пројекат Андријане Даниловић, на тему »Град и слика – значај и функција сликарских интервенција у јавном простору«, под менторством мр Даниела Фулгоси, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 11. 01. до
9. 02. 2018
, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налазе се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 12,4 mb]

Извештај комисије [pdf, 539 kb]

..............................................................

Одбрањени докторски уметнички пројекти

Докторски уметнички пројекат Марије Граховац Каран, на тему »СИЛА - графика у простору«, под менторством Гордане Петровић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 4,9 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Луке Кликовца, на тему »МЕМЕНТО" - визуелно преиспитивање пролазности живота«, под менторством Бранимира Карановића, проф. емеритуса
Универзитета уметности у Београду [pdf, 13,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Елде Станковић, на тему »У очима звијезде носи, на длановима руже«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 22,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 6,6 mb]


Докторски уметнички пројекат Миљане Раденковић, на тему »ВИЗУЕЛНО=ВЕРБАЛНО«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 3,5 mb]

Извештај комисије [pdf, 4,1 mb]