SRB

ENG

Увид јавности

Извештај за избор наставника

Oбавештење о увиду јавности, у складу са чл. 19. Правилника о избору у звање наставника и сарадника ФПУ, бр. 03-28/8 од 29. 12. 2016. године, као и Извештај Комисије за писање извештаја за избор у звање доцента за ужу уметничку област Графика и књига.

Извештај Комисије налазиће се на интернет страници Факултета до окончања конкурса. 

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор мр Јане Оршолић у звање доцента, за ужу уметничку област Графика и књига. Извештај се ставља на увид јавности од 05. 04. 2017. закључно са 19. 04. 2017. године  и налази се у на сајту Факултета.

Извештај Комисије [pdf, 13 mb]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докторски уметнички пројекти

Докторски уметнички пројекти и извештаји комисија о њиховој оцени налазе се на увиду јавности у дигиталном облику од 19. 01. до 17. 02. 2017, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налазе се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.


Докторски уметнички пројекат Марије Граховац Каран, на тему »СИЛА - графика у простору«, под менторством Гордане Петровић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 4,9 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Луке Кликовца, на тему »МЕМЕНТО" - визуелно преиспитивање пролазности живота«, под менторством Бранимира Карановића, проф. емеритуса
Универзитета уметности у Београду [pdf, 13,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Елде Станковић, на тему »У очима звијезде носи, на длановима руже«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 22,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 6,6 mb]


Докторски уметнички пројекат Миљане Раденковић, на тему »ВИЗУЕЛНО=ВЕРБАЛНО«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 3,5 mb]

Извештај комисије [pdf, 4,1 mb]