SRB

ENG

Увид јавности

Извештај за избор наставника

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду обавештава да се извештај Комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање ванредног професора из уже уметничке области Цртање и сликање  (предмети: Цртање А, Цртање Б, Цртање В, Цртање Г, Сликање А, Сликање Б, Сликање В, Сликање Г), налази на увиду јавности 15 дана, почев од 26. 02. до 12. 03. 2017. године.

Извештај се налази у правној служби Факултета, у ул. Краља Петра бр. 4 и доступни су јавности од 10 до 12 часова сваког радног дана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докторски уметнички пројекти

Докторски уметнички пројекти и извештаји комисија о њиховој оцени налазе се на увиду јавности у дигиталном облику од 19. 01. до 17. 02. 2017, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налазе се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.


Докторски уметнички пројекат Марије Граховац Каран, на тему »СИЛА - графика у простору«, под менторством Гордане Петровић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 4,9 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Луке Кликовца, на тему »МЕМЕНТО" - визуелно преиспитивање пролазности живота«, под менторством Бранимира Карановића, проф. емеритуса
Универзитета уметности у Београду [pdf, 13,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Елде Станковић, на тему »У очима звијезде носи, на длановима руже«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 22,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 6,6 mb]


Докторски уметнички пројекат Миљане Раденковић, на тему »ВИЗУЕЛНО=ВЕРБАЛНО«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 3,5 mb]

Извештај комисије [pdf, 4,1 mb]