SRB

ENG

Увид јавности

Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Јелене Минић Мрђен у звање доцента за ужу уметничку област Примењено сликарство.
Извештај је постављен на сајт факултета 14. 11. 2018. године и на увиду јавности је до 29. 11. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 2,8 mb] 


Извештај за избор сарадника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Мирјане Милакић, мастер дизајнера ентеријера и намештаја, у звање асистента за ужу уметничку област Дизајн ентеријера и намештаја.

Извештај је постављен на сајт Факултета 02. 11. 2018. године и на увиду јавности је до 17. 11. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 3 mb] 


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Славимира Стојановића у звање доцента за ужу уметничку област Графички дизајн.
Извештај је постављен на сајт факултета 16. 10. 2018. године и
на увиду јавности је до 31. 10. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 1,4 mb] 


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор др ум. Бранке Кузмановић ванредног професора, у звање редовног професора за ужу уметничку област Цртање и сликање.
Извештај је постављен на сајт факултета 17. 09. 2018. године и на увиду јавности је до 02. 10. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 946 kb] 


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. Владимира Загорца, у звање доцента за ужу уметничку област Индустријски дизајн.
Извештај је постављен на сајт факултета 09. 07. 2018. године и на увиду јавности је до 24. 07. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 3,4 mb] 


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. мр Селене Вицковић и доц. др ум. Милице Црнобрње Вукадиновић у звање доцента за ужу уметничку област Цртање и сликање.
Извештај је постављен на сајт факултета 02. 07. 2018. године и на увиду јавности је до 17. 07. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 4,9 mb] 


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. мр Габријеле Булатовић у звање доцента за ужу уметничку област Примењена графика.
Извештај је постављен на сајт факултета 02. 07. 2018. године и на увиду јавности је до 17. 07. 2018. године.
 
Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 1,5 mb] 


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. Светлане Цвијановић у звање ванредног професора за ужу уметничку област Сценски костим.
Извештај је постављен на сајт факултета 02. 07. 2018. године и
на увиду јавности је до 17. 07. 2018. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај Комисије [pdf, 4,3 mb] 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Иване Јелић, на тему »Структуре човека-ликовно истраживање ирационалног«, под менторством Милке Вујовић Стојановић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 29. 10. до 28. 11. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 6,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 750 kb]


Докторски уметнички пројекат Миодрага Милутиновића, на тему »Путевима Нектарија Србина-пројекат осликавања сакралних споменика на територији источне Пољске«, под менторством Синише Жикића, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду у пензији, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 31. 08. до 30. 9. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 9,1 mb]

Извештај комисије [pdf, 970 kb]


Докторски уметнички пројекат Марка Станковића на тему »Варијабилност скулптуре у проширеном пољу«, под менторством Марка Лађушића, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 13. 04. до 13. 05. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 8,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,2 mb]

..............................................................

Одбрањени докторски уметнички пројекти

Докторски уметнички пројекат Јелене Михајловић Вишњић, на тему »Преиспитивање границе одсуства облика медаље, плакете« [pdf, 20 mb]

Извештај комисије [pdf, 2,5 mb]


Докторски уметнички пројекат Драгане Русалић, на тему »Традиционалне технике израде накита као део нематеријалног културног наслеђа Србије«. [pdf, 16,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Мие Николић на тему »Скулптурална метаморфоза употребног предмета«. [pdf, 6,3 mb]

Извештај комисије [pdf, 1 mb]


Докторски уметнички пројекат Јоване Момчиловић, на тему »Мапирање сећања – Просторно лоцирање индивидуалних сећања посредством знака у функцији питања«. [pdf, 3,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,3 mb]

Докторски уметнички пројекат Ивана Јеремића, на тему »Човек у ери трансхуманизма и нових медија«. [pdf, 2,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,2 mb]


Докторски уметнички пројекат Драгане Јокић, на тему »Визуелно маркирање отвореног урбаног простора факултета београдских универзитета уметничким интервенцијама«. [pdf, 13,5 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,2 mb]


Докторски уметнички пројекат Љубице Јоцић Кнежевић, на тему »Керамика и екран-елементи наслеђа и савремена дигитална технологија«. [pdf, 5,5 mb]

Извештај комисије [pdf,1,4 mb]


Докторски уметнички пројекат Иване Павловић, на тему »Конструктивни елементи и склопови као део архитектонске ликовности«. [pdf, 11,5 mb]

Извештај комисије [pdf,1 mb]


Докторски уметнички пројекат Јелене Сопић, на тему »Сценографија у филму епоха; Од колективног сећања до индивидуалног израза«. [pdf, 117 mb]

Извештај комисије [pdf,1,2 mb]

Докторски уметнички пројекат Милана Пантелића, на тему »Трансформација стварности у слику – постиндустријско доба сагледано кроз серију слика«. [pdf, 3,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 430 kb]


Докторски уметнички пројекат Андријане Даниловић, на тему »Град и слика – значај и функција сликарских интервенција у јавном простору«. [pdf, 12,4 mb]

Извештај комисије [pdf, 539 kb]

Докторски уметнички пројекат Марије Граховац Каран, на тему »СИЛА - графика у простору«, под менторством Гордане Петровић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 4,9 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Луке Кликовца, на тему »МЕМЕНТО" - визуелно преиспитивање пролазности живота«, под менторством Бранимира Карановића, проф. емеритуса
Универзитета уметности у Београду [pdf, 13,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Елде Станковић, на тему »У очима звијезде носи, на длановима руже«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 22,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 6,6 mb]


Докторски уметнички пројекат Миљане Раденковић, на тему »ВИЗУЕЛНО=ВЕРБАЛНО«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 3,5 mb]

Извештај комисије [pdf, 4,1 mb]