SRB

ENG

Увид јавности

Извештај за избор уметничког сарадника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Николе Марковића у звање уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство.

Извештај је постављен на сајт факултета 03. 11. 2017. године и на увиду јавности је до 18. 11. 2017. године.

Извештај Комисије [pdf, 6 mb] 


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Милана Пантелића у звање доцента за ужу уметничку област Примењено сликарство.

Извештај је постављен на сајт факултета 29. 09. 2017. године и на увиду јавности је до 14. 10. 2017. године.  

Извештај Комисије [pdf, 2 mb]


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Александра Мијатовића у звање редовног професора за ужу уметничку област Дизајн ентеријера и намештаја.

Извештај је постављен на сајт факултета 27. 09. 2017.године и на увиду јавности је до 12. 10. 2017. године. 

Извештај Комисије [pdf, 1,2 mb]


Извештај за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор мр Александра Келића у звање доцента за ужу уметничку област Фотографија.

Извештај је на увиду јавности петнаест дана од дана објављивања, односно почев од 29. 08. 2017. до 12. 09. 2017. године, и налази се у на сајту Факултета.

Извештај Комисије [pdf, 744 кb]


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докторски уметнички пројекти

Докторски уметнички пројекти и извештаји комисија о њиховој оцени налазе се на увиду јавности у дигиталном облику од 19. 01. до 17. 02. 2017, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налазе се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.


Докторски уметнички пројекат Марије Граховац Каран, на тему »СИЛА - графика у простору«, под менторством Гордане Петровић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 4,9 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Луке Кликовца, на тему »МЕМЕНТО" - визуелно преиспитивање пролазности живота«, под менторством Бранимира Карановића, проф. емеритуса
Универзитета уметности у Београду [pdf, 13,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Елде Станковић, на тему »У очима звијезде носи, на длановима руже«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 22,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 6,6 mb]


Докторски уметнички пројекат Миљане Раденковић, на тему »ВИЗУЕЛНО=ВЕРБАЛНО«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 3,5 mb]

Извештај комисије [pdf, 4,1 mb]