SRB

ENG

Друга издања
Књиге професора Факултета примењених уметности код других издавача

 

 

Аутор Наслов Издавач Место Год.
Др Павле Васић Европска уметност XVIII века Савез студената историје уметности Београд 1960.
Др Павле Васић Европска уметност XIX века Савез студената историје уметности Београд 1962.
Зора Давидовић Мода ампира у Војводини Матица Српска Нови Сад 1964.
Бранко Вујовић Дом Јеврема Грујића   Београд 1966.
Иван Петровић Савремени методи пројектовања Институт ИМС Београд 1972.
Бранко Вујовић Црквени споменици на подручју града Београда   Београд 1973.
Светлана Исаковић, Боро Ликић, Јевта Јевтовић Београдски политички плакат 1944–1974 МПУ Београд 1974.
Иван Петровић Системски приступ методологији пројектовања Архитектонски факултет Београд 1974.
Владимир Розић Уметност на путевима искушења Идеје Београд 1976.
Иван Петровић Системски приступ методологији пројектовања Архитектонски факултет Београд 1977 (и 1987)
Слободанка Ђолић Енглески језик за 3. и 4. годину основног образовања одраслих Завод за уџбеника Београд 1979.
Смиљан Лазин Регулисана стварност     1980.
Павле Васић Униформе српске војске 1808/1918: Текст, цртежи, акварели Југославија / Просвета   1980.
Шандор Киш Основи термодинамике   Аранђеловац 1981.
Милош Ћирић Графичка идентификација 1961–1981 СКЗ Београд 1982.
Милош Ћирић Графичке комуникације 1954–1984 Вајат Београд 1982.
Владимир Розић Ликовна критика у београду између два рата (1918–1941) Југославија Београд 1983.
Душан Вуксан Критеријуми вредновања у индустријском дизајну МПУ Београд 1983.
Душан Вуксан Производна трака ЦМС и Клуз Београд 1983.
Душан Вуксан Хуманизација радног места за хендикепиране Радио Београд   1984.
Душан Вуксан Ергономски фактор у пројектовању алатних машина ИЛР Београд 1986.
Бранко Вујовић Уметност обновљене Србије   Београд 1986.
Смиљан Лазин Вредност и невредност     1986.
Југослав Влаховић Расветљен случај Нип Књижевне новине Београд 1986.
Растко Ћирић Прошетајте своје цртеже Институт за филм, Техничка књига и Дом пионира Београд 1986.
Слободанка Ђолић English in action Виша школа унутрашњих послова Београд 1987.
Смиљан Лазин Интерсубјективност     1987.
Богдан Кршић Графички листови
увод Вања Краут
Народни музеј Београд 1987.
Владимир Розић Душан Јанковић – живот и дело МПУ Београд 1987.
Смиљан Лазин Интерсубјективност     1987.
Богдан Кршић        
Зора Давидовић Естетика струке Завод за уџбенике Београд 1989.
Иван Петровић Неуристичко пројектовање Институт ИМС Београд 1989. (и 1995)
Миланка Тодић Никола Вучо, фотографија и надреализам у србији   Беч 1990.
Бранко Вујовић Црква светог великомученика Димитрија у селу Лесковцу   Београд 1991.
Милош Ћирић Грб града Београда Цицеро Београд 1991.
Југослав Влаховић Југослав
текстови Ј. Ћирилов, Ђ. Кадијевић, Југ Гризељ
Нип Књижевне новине Београд 1991.
Бранислав Стајевић Говор глине Етнографски музеј   1992.
Слободанка Ђолић English through art Научна књига Београд 1992.
Миланка Тодић Историја српске фотографије 1839–1940   Београд 1993
Ивица Ракић Пето поглавље књиге Графички дизајн – креација за тржиште Завод за уџбенике Београд 1993.
Смиљан Лазин Матрице политичког идентитета Институт за политичке студије   1994.
Бранко Вујовић Београд у прошлости и садашњости   Београд 1994.
Бранко Вујовић Манастир Фенек   Београд 1995.
Миланка Тодић Српска фотографија данас   Београд 1995.
Zoran Gavrić i Branislava Belić Marcel Duchamp - spisi, tumačenja Samostalno izdanje Bogovađa 1995.
Бранко Вујовић Саборна црква у Београду   Београд 1996.
Бранко Вујовић Прича о Београду (коаутор)   Београд 1996.
Бранко Вујовић Културна ризница Србије (коаутор)   Београд 1996
Слободанка Ђолић Истраживања језика и око језика Самостално издање Београд 1996.
Владимир Розић Бранко Поповић – сликар и ликовни критичар САНУ Београд 1996.
мр Зора Живадиновић Давидовић Фризура кроз векове:
Костимографија I
Сигнатура Београд 1998.
Растко Ћирић Слова кентаури Прометеј
Балкан публик
Нови Сад
Београд
1999.
Растко Ћирић Панграми Прометеј
Балкан публик
Нови Сад
Београд
2000.
Југослав Влаховић Консеквенце Породична мануфактура Београд 2000.
Растко Ћирић Прва, друга и трећа књига о Пртку
треће издање
Плато и Балкан публик
Беополис
Београд 1992.
2000.
Milanka Todić Fotografija i slika Cicero Beograd 2001.
Растко Ћирић Приручник за гајење домаћег метаморфа Мах медија центар Београд 2001.
Milanka Todić Nemoguće: umetnost nadrealizma Muzej primenjene umetnosti Beograd 2002.
Растко Ћирић 10 поучника Растка Ћирића Мах медија центар Београд 2003.
Растко Ћирић Шта је ребус? Мах медија центар Београд 2003.
Растко Ћирић Сваштара TK Mont Image Београд 2005.
Миланка Тодић Фотографија и пропаганда 1945-1958 ЈУ Књижевна задруга
Helicon
Бања Лука
Панчево
2005.
Branko Vujović Istorija umetnosti autor Beograd 2005.
Југослав Влаховић Велика мала књига Цицеро и Породична мануфактура Београд 2005.
Југослав Влаховић Чекајући годове Породична мануфактура и Графички колектив Београд 2006.
  Свакодневна типографија, зборник, уредници Оливера Батајић и Оливера Стојадиновић Типометар Београд 2009.
Оливера Батајић, Ведран Ераковић и Оливера Стојадиновић Кофер пун слова Типометар Београд 2011.
И. Живковић,
Р. Алексић
Графички материјали Висока школа струковних студија Београдска политехника Београд 2013.
Ivana Marcikić Efekti konstrukcije prostora u vizuelnim umetnostima Akademska knjiga Novi Sad 2014.