function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i

SRB

ENG

Јубиларна издања
Факултета примењених уметности

 

50 ГОДИНА ФАКУЛТЕТА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Одговорни уредник:
ред. проф. др Бранко Вујовић

Редакција:
ред. проф. др. Бранко Вујовић
ред. проф. Синиша Вуковић
ред. проф. Владимир Тодоровић
ванр. проф. Растко Ћирић
стр. сарадник Милан Ђулић
библиотекар, Гордана Поповић Васић
саекретар редакције, Бранка Ђокић

Ликовно-графичка опрема:
ванр. проф. Растко Ћирић

Графички уредник:
стр. сарадник Милан Ђулић

Фотографије:
стр. сарадник Драгослав Мирковић
ред. проф. Драгољуб Кажић
Ђорђе Букилица

Лектор:
Ружица Радовановић

Штампа:
ЖЕЛНИД, Београд

Тираж 1000

ISBN 86-80245-14-3

Београд 1999.

 

  

 

 

 
ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ФАКУЛТЕТА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 1948/49–1978/79

Редакција публикације:
Алекса Челебоновић, ред. проф.
Љубомир Иванковић, студент (уредник ликовно-графичке опреме
Љубодраг Јанковић, ванр. проф.
Ђорђе Крекић, ред. проф.
Богдан Кршић, ред. проф. (главни и одговорни уредник)
Др Павле Васић, ред. проф.

Сарадници редакције:
Совра Барачковић, стручни сарадник (саветник за штампу)
Драгољуб Кажић, ванр. проф. (саветник за фотографију)

Биографије обрадила:
Спаса Хаџипавловић

Знак прославе:
Милош Ћирић, ванр. проф.

Текстови:

Павле Васић:
Факултет (Академија) примењених уметности (1948-1979)

Гордана Поповић-Васић:
Изложба радова студената Факултета примењених уметности у Београду (текст за каталог)

Штампа БИГЗ

Београд, мај 1979.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 1974

Редакција:
Богдан Кршић, ванр. проф. (главни и одговорни уредник)
Бојана Комадина, студент (уредник ликовно-графичке опреме)
Бранислав Николић, студент (уредник фотографије)
Бранко Суботић, ванр. проф.
Звонко Вебер, ванр. проф.

Сарадници:
Драгољуб Кажић, доцент (саветник за фотографију)
Совра Барачковић, стручни сарадник (саветник за штампу)

Штампа: Београдски издавачко-графички завод

Садржај:

Проф. др Павле Васић:
Академија – Факултет примењених уметности

Проф. Драгослав Стојановић-Сип:
Примењене уметности данас

Синиша Вуковић:
Овај тренутак и перспективе

Факултет примењених уметности, катедре, атељеи
Момо Капор (текст уз фотографије
Бранислав Николић (фотографије)

Списак репродукција

Анекс
Дипломирани студенти
Наставници, сарадници и ваннаставно особље

Штампа БИГЗ

Београд, јун 1974.