SRB

ENG

Сигнум 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИГНУМ 
број 9, 2017.
[pdf, 12 mb]

ISSN (Online) 2560-5364

Садржај:

Насловна страна

Уводник

Сећањe на професоре 
БОРИВОЈЕ БОРО ЛИКИЋ 
приредио Здравко Мићановић, ред. проф.

Анимација 
АВАНТУРА ИДЕ ЋИРИЋ 
Растко Ћирић, ред. проф.

Писмо 
NANOS GIGANTUM HUMERIS INSIDENTES

Јана Оршолић, доц.

Писмо 
ЛОКАЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЈЕЗИК 
Оливера Стојадиновић, ред. проф.

Писмо 
ТИПОГРАФСКО ПИСМО »АНА«
Ведран Ераковић, доц.

Пројектовање облика 
СЛИКАРСКА ПЕРСПЕКТИВА 
др Ивана Марцикић, ред. проф.
др Маријана Пауновић, доц.

Пројектовање облика 
ЗЛАТНИ УГАО, ТРОУГАО И ПРОСТОР 
др Ивана Марцикић, ред. проф.
др Маријана Пауновић, доц.

Награда Богдан Кршић 
ДОКТОРАТИ У ПРОЗИ 

Репринт 
COORDINATE
приредио Растко Ћирић, ред. проф.

Графика књиге 
ДВЕ СТВАРИ О »КЊИЗИ«
Оливера Батајић Сретеновић, доц.

Теорија 
ИЗЛОЖБА И СОНАТА ПРИМЕЊЕНОЈ УМЕТНОСТИ 
приредио Здравко Мићановић, ред. проф.

Типометар 
РАДИОНИЦА ЋИРИЛИЦЕ У СПЛИТУ 
Ања Јовановић и Ирена Мухар 

Типографија 
МАЛА ТИПОГРАФСКА ПОЧЕТНИЦА 
Растко Ћирић, ред. проф.

Студент 
ДА ЛИ ЋЕШ РАДИТИ ОНО ШТО ВОЛИШ 
Јелена Јаћимовић 

Фотографија 
МЕМЕНТО 
др ум. Лука Кликовац, умет. сарадник

Полеђина

.............................................................

СИГНУМ 9/2017
Часопис одсека Примењена графика Факултета примењених уметности

Издавач: 
Факултет примењених уметности у Београду,
Краља Петра 4

За издавача: Зоран Блажина, ред. проф., декан ФПУ

Уредник: 
Оливера Батајић Сретеновић, доц.

Редакција: 
Растко Ћирић, ред. проф., Илија Кнежевић, ред. проф, Маријана Пауновић, доц.

Типографско писмо: 
Plusquam Sans, Оливера Стојадиновић, ред. проф.

Заглавље часописа: 
Јана Оршолић, доц.

Илустрација на корицама: 
Дејана Ђурђевић, детаљ графике Слојевита,
комбинована техника, 2017, ментор Габријела Булатовић, доц.

ISSN 2560-5364