SRB

ENG

Издаваштво
на Факултету примењених уметности

 

 

Издавачка делатност Факултета примењених уметности
била је везана за Универзитет уметности, па су многе књиге наших професора издате као издања Универзитета уметности.

Професори Факултета примењених уметности издавали су књиге и код других издавача.

Поводом годишњица Факултета примењених уметности изашло је неколико
јубиларних издања: 1974, 1978 и 1998. године.

Од пре неколико година, на Графичком одсеку, на иницијативу и заслугом
професора Растко Ћирића, Факултет примењених уметности појавио се као издавач циклуса књига везаних првенствено за области Графичког дизајна и Анимације.

Графички одсек такође је покренуо свој часопис »Сигнум« 2006. године.

 

Издања Универзитета уметности

Издања Факултета примењених уметности

Јубиларна издања

Часописи

Друга издања