SRB

ENG

Графичке слике
Мирјана Томашевић

Музеј – центар народног стваралаштва »Ованес Шаранбејан«, Јереван, Јерменија  

6. 04 – 12. 04. 2017. год.

http://www.photolure.am/photoset/104600

http://shoghakat.am/am/telecasts/11259