SRB

ENG

Ана Продановић

 

Ана Продановић
доцент

ana.prodanovic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Графика и књига
Предмети: Писмо

Дипломирала на Факултету примењених уметности у Београду 2014. године, на смеру Графика и књига. Мастер студије завршила 2015. на истом смеру. Тренутно је на завршној години докторских студија из области Писма.

Од 2015. до 2018. године била је сарадник у настави на предмету Писмо на Факултету примењених уметности. Током школске 2018/2019. радила је као асистент на Рачунарском факултету у Београду, смер Рачунарски дизајн. У звање доцента на Факултету примењених уметности изабрана је 2019. године.

Бави се дизајном типографских писама, уметничком графиком и калиграфијом.Суоснивач студија LetterPaletteза дизајн и дистрибуцију типографских писама.

Објављена типографска писма:

 • Пленер (2018), вишеслојно хроматско писмо од четири тежине и две стилске варијације.
 • Обла (2017), писмо од седам тежина у усправној и курзивној варијанти.

 

Награде и признања из области Писма:

 • Прва награда у категоријиза ћирилицу на међународном конкурсу за типографско писмо 11. Granshan, Јереван, Република Јерменија, 2019.
 • Награда за ћирилично типографско писмо на конкурсу Modern Cyrillic, у организацији студија Paratype, Русија, 2019.
 • Признање за типографско писмо на конкурсу 11. Грифон, Графички колектив, Београд, 2016.
 • Специјално признање у категорији за ћирилицу на међународном конкурсу за типографско писмо 9. Granshan, Јереван, Република Јерменија, 2016.
 • Награда Merit Winner за типографско писмо (студентска категорија), на конкурсу PRINT’s Typography & Lettering Awards, часописа PRINT Magazine, САД, 2017.
 • Награда из фонда »Стјепан Филеки«  за најбољи рад из области Писмо на мастер студијама, Факултет примењених уметности, Београд, 2016.

 

Важније изложбе:

 • Речи у боји, самостална изложба, Галерија СКЦ, Београд, Дом културе, Чачак, 2019.
 • Грифон – изложба изабраних радова, Графички колектив, Београд, 2018, 2016.
 • Мајска изложба графике београдског круга, Графички колектив, Београд, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013.
 • Треће међународно тријенале графике, Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, Београд,2017. 
 • GRANSHAN 2016 Winner Exhibition, symposion in Raabs/Taya (Аустрија), AtypI in Montreal (Kанада), GRANSHAN Conference in Yerevan (Република Јерменија), 2017. 
 • 16Th International Triennial Of Small Graphic Forms, Łodz (Пољска), 2017.
 • Изложба мале графике, Графички колектив, Београд, 2016, 2015, 2014, 2013. 

 

Публикације са објављеним радовима илиупотребљеним типографским писмима:

 • Dirk Gebhardt, Play Life – Neighbors in the Western Balkans, Karlsruhe, Slanted Publishers, 2019.
 • Yearbook of Type III, Karlsruhe, Slanted Publishers, 2018.