УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Игор Милићевић

 

Игор Милићевић
доцент
igor.milicevic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Керамика, Посудна керамика
Предмет: Посудна керамика

Ради на Факултету примењених уметности од 2000. године.

Дипломирао 1994. на Факултету примењених уметности у Београду на Одсеку керамике. Магистрирао 2002. на Факултету примењених уметности из области Посудна керамика.

Асистент приправник 2000 – 2007. године. Изабран у звање доцента 2007. за област Посудна керамика.

Важније изложбе:

  • 2003.г. самостална изложба »Форма у форми«, кућа Ђуре Јакшића, Београд
  • 2003. самостална изложба »Ротацијом до форме«, галерија Изба, Нови Сад
  • 2003. Бијенале керамике, Београд
  • 2005. Бијенале керамике, Београд
  • 2007. Бијенале керамике, Београд
  • 2000. Уметност керамике на колу, Етнографски музеј, Београд