SRB

ENG

Ирена Живковић

 

Ирена Живковић
доцент
irena.zivkovic@fpu.bg.ac.rs

Ужа научна област: Инжењерство материјала 
Предмет: Технологија материјала 1 и 2 и Познавање материјала 1 и 2.
Ради на Факултету примењених уметности од 2014. године.

Дипломирала на Технолошко-металуршком  факултету у Београду, смер хемијско инжењерство. Магистрирала 2002.и докторирала 2004. такође на Технолошко-металуршком факултету у Београду из области Хемија и хемијска технологија, Инжењерство материјала. Изабрана у звање доцента 2014. за област Инжењерство материјала.

Аутор је 52 научна рада, 12 техничких решења, 1 монографије и 4 основна академска уџбеника. Учесник је у два национална и једном међународном истраживачком пројекту.

Уџбеници:

 • И. Живковић, Р Алексић, Основе познавања материјала за студенте примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, 2012, ISBN 978-86-7167-045-6
 • И. Живковић, Р. Алексић, Графички материјали, Висока школа струковних студија Београдска политехника, Београд, 2013, ISBN 978-86-7498-057-6
 • И. Живковић, Р.Алексић, Познавање и избор материјала за студенте примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, 2013, ISBN 978-86-7167-050-0
 • И. Живковић, Р. Алексић, Познавање материјала за студенте примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, 2014, ISBN 978-86-7167-052-41

Moнографија:

 • И. Живковић, Р. Алексић, Динамичко-механичка својства балистичких композитних материјала, Савез инжењера металургије Србије, 2009, ISBN 978-86-87183-12-4

Научни радови:

 • В.Обрадовић, Д.Б. Стојановић, И.Д. Живковић, В.Радојевић, П.С. Ускоковић, Р.Р. Алексић,Dynamic Mechanical and Impact Properties of Hybrid Thermoplastic Composites Reinforced with Carbon Nanotubes, Fibers and Polymers, (2015), vol.16, br.1, str 138-145, ISSN: 1229-9197/ 1875-0052
 • A. M. Торки, Д.Б. Стојановић, И. Д. Живковић, А. Маринковић, С. Д. Шкапин, П.С. Ускоковић, Р.Р. Алексић, The Viscoelastic Properties of Modified Thermoplastic Impregnated Multi-axial Aramid Fabrics, Polymer Composites, 33, 158-180 (2012) DOI-21260, ISSN 1548-0569
 • Д.Б. Стојановић, М.М. Зрилић, Р.М. Јанчић-Хеинеман, И. Д. Живковић, А.М. Којовић, П.С. Ускоковић, Р.Р. Алексић, Mechanical and anti-stabbing properties of modified thermoplastic polymers impregnated multiaxial p-aramid fabrics, Polymers for Advanced Technologies, (2013), vol. 24 br. 8, str. 772-776, ISSN: 1099-1581
 • В. Обрадовић, Д.Б. Стојановић, Р.М. Јанчић-Хеинеман, И. Д. Живковић, В.Радојевић, П.С. Ускоковић, Р.Р. Алексић, Ballistic Properties of Hybrid Thermoplastic Composites with Silica Nanoparticles, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, accepted for publication on 24th July 2013
 • И. Живковић, П.И.Перишић, З.Х.Бурзић, П.С.Ускоковић, Р.Р. Алексић, Aramid fiber reinforced laminar thermoplastic composite materials, Journal of Advanced Materials, 37 (4) 23-31 (2005) ISSN 0036-0821; ISSN 0096-7920
 • И. Живковић, Љ. Брајовић, П.Ускоковић, Р. Алексић, Indentation damage detection in thermoplastic composite laminates by using embedded optical fibers, Journal of Advanced Materials, 37 (1) 33-37 (2005) ISSN 0036-0821; ISSN 0096-7920
 • Љ.Брајовић, З.Мишковић, П.С.Ускоковић, И. Живковић, Р. Алексић, “Fatigue damage detection in composite rods using fiber optic intensity based sensors”, Progress in Advanced Materials and Processes, 453-454, 497-502 (2004); ISSN 0361-2821
 • И. Живковић, М. Томић, Љ. Брајовић, С. Милинковић, Р. Алексић, Ballistic damage detection in thermoplastic composite laminates by means of embedded optical fibers, Journal of Advanced Materials, 39 (3), 49-53 (2007) ISSN 0036-0821; ISSN 0096-7920
 • А. Којовић, И. Живковић, Љ. Брајовић, Д. Митраковић, Р. Алексић, Low Energy Impact Damage Detection in Laminar Thermoplastic Composite Materials by Means of Embedded Optical Fibers, Current Research in Advanced Materials and Processes, 494, 481-486 (2005); ISSN / ISSN-13: 0-87849-971-7 / 978-0-87849-971-7
 • А. Којовић, И. Живковић, Damage Detection оf Hybrid Aramid//Metal–Pvb Composite Materials UsingOptical Fiber Sensors, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly 15 (3) 137−142 (2009); ISSN 1451-9372
 • A. M. Торки, И. Живковић, В.Р. Радмиловић, Д.Б. Стојановић, В. Радојевић, П.С. Ускоковић, Р.Р. Алексић, Dynamic Mechanical Properties оf Nanocomposites with Poly(vinyl Butyral) Matrix, International Journal of Modern Physics B 24 (6-7) 805-812 (2010); ISSN 0217-9792
 • В.Обрадовић, Д.Б.Стојановић, M. Грковић, И.Живковић, В.Радојевић, П.С.Ускоковић, Р.Алексић,  Dynamic Mechanical Properties of Aramid Fabrics Impregnated with Carbon nanotube/Poly (Vinyl Butyral)/Ethanol Solution, Metallurgical & Materials Engineering, Vol. 19 (3), (2013) 259-266. ISSN 0354-6306.
 • В.Обрадовић, Д.Б.Стојановић, А. Којовић, И.Живковић, В.Радојевић, П.С.Ускоковић,Р.Алексић, Electrospun Poly(vinylbutyral)/silica Composite Fibres for Impregnation of Aramid Fabrics, Materiale Plastice, 2014, vol.51, бр. 3, 319-322
 • Р. Алексић, И. Живковић,  Употреба оптичких влакана за детекцију оштећења балистичких композитних материјала, Књига радова IX YUCORR, ISSN 978-86-82343-08-0, 15-24, Тара 2007
 • И. Живковић, П.И.Перишић, З.Х. Бурзић, С.С. Путић, Р.Р. Алексић, Aramid fiber reinforced laminar thermoplastic composite materials, Proc. 23rd SAMPE Europe Int. Conf., Pariz, April 2002, pp. 249-260; ISBN 3-9520477-9-1
 • И. Живковић, Љ. Брајовић, П.Ускоковић, Р. Алексић, Damage detection in thermoplastic composite laminates by using embedded optical fibers, 1st International Workshop on thermoplastic matrix composites 2003, Gallipoli, September 2003, CD-ROM
 • В. Обрадовић, Д.Б.Стојановић, И.Живковић, Р.Јанчић-Хајнеман, В.Радојевић, П.С.Ускоковић, Р.Алексић, Ballistic resistance of nanomodified hybrid thermoplastic composites, Proceedings of the 5th International Scientific Conference OTEH 2012 on Defensive Technologies,18-19 September 2012, Belgrade, p. 301-304
 • И. Живковић, С.С. Путић, П.С. Ускоковић, Р. Алексић, Impact resistance of composite laminates aramidfibre – poly(vinylbutyral) resin, 4th Yugoslav materials research society conference, YUCOMAT 2001, Herceg Novi, September 2001.
 • И. Живковић, Љ.Брајовић, П.С. Ускоковић, Р. Алексић, Testing of laminar thermoplastic glass fibre-PVB composite material using optical fibers as sensors, 5th Yugoslav materials research society conference, YUCOMAT 2003, Herceg Novi, September 2003., O.S.D.I.1 str. 32
 • А. Којовић, И. Живковић, Љ.Брајовић, Д. Митраковић, Р. Алексић, Lowenergyimpactdamagedetectioninlaminartermoplasticcompositematerialsbymeansofembeddedopticalfibers, 6th Yugoslav materials research society conference, YUCOMAT 2004, Herceg Novi, September 2004.
 • И. Живковић, А. Којовић, М. Томић, Љ.Брајовић, Р. Алексић, Usage of optical fibers for damage detection in ballistic protection composite laminates, SECHEE, Belgrade, September 2005, p. 254
 • А. Којовић, И. Живковић, Љ.Брајовић, Д. Митраковић, Р. Алексић, Damage detection in laminar thermoplastic composite materials by means of embedded optical fibers, SECHEE, Belgrade, September 2005, p. 233
 • А. Којовић, И. Живковић, Љ.Брајовић, Р. Алексић, Д. Митраковић, Laminar Composite Materials Damage Monitoring by Embedded Optical Fibers, 16th European Conference of Fracture – Failure Analysis of Nano and Engineering Materials and Structrures, Alexandroupolis, Greece, July 3-7, 2006. (723-DVD)
 • Љ.М. Брајовић, Д.Б. Стојановић, А. Којовић, Р. Алексић, П. С.Ускоковић, И. Живковић, Д.Митраковић, Application of DMA for simultaneous mechanical and optical investigations of plastic optical fibers, The Book of Abstracts of the 3rd International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices (ICOM 2012), September 3-6, 2012, Belgrade, p. 161.
 • В.Обрадовић, Д.Б.Стојановић, И. Д. Живковић, Р.М. Јанчић-Хеинеман, П.С. Ускоковић, Р.Р. Алексић, The analysis of stability of the electrospinning process of forming PVB-SiO2 nanocomposite fibers, The Book of Abstracts of the Thirteenth Annual Conference YUCOMAT, Herceg Novi, (2011) 143
 • В.Обрадовић, Н. Николић, Д.Б.Стојановић, A. Kojović, И.Д. Живковић, П.С.Ускоковић, Р.Алексић, Deposition of the electrospun PVB-SiO2 fibers onto the aramid fabrics, The Book of Abstracts of 2nd International Workshop, Belgrade, (2011) 57
 • В.Обрадовић, А.Којовић, Д.Б. Стојановић, Н. Н. Николић, И.Д. Живковић, П.С. Ускоковић, Р.Р. Алексић, Electrospun PVB-SiO2 composite fibers: morphology, properties and ballistic applications, The Book of Abstracts of the Tenth Young Researchers' Conference Materials Science and Engineering, Belgrade, (2011) 39.
 • В.Обрадовић, Д.Б.Стојановић, М.Зрилић, И. Живковић, В.Радојевић, П.С.Ускоковић, Р.Алексић, Mechanical properties of hybrid thermoplastic impregnated aramid fabrics with multiwalled carbon nanotubes, The Book of Abstracts of the First International Conference-Processing, Characterization and Application of Nanostructured Materials and Nanotechnology-NanoBelgrade 2012, September 26-28, Belgrade, p. 86.
 • В.Обрадовић, Д.Б.Стојановић,, А.Којовић, И. Живковић, В.Радојевић, П.С.Ускоковић, Р.Алексић, Dynamic mechanical thermal properties of hybrid thermoplastic impregnated aramid fabrics with silica nanoparticles, The Book of Abstracts of the First International Conference-Processing, Characterization and Application of Nanostructured Materials and Nanotechnology-NanoBelgrade 2012, September 26-28, Belgrade, p. 87.
 • В.Обрадовић, Д.Б.Стојановић, Д.Д.Трифуновић, И. Живковић, В.Радојевић, П.С.Ускоковић, Р.Алексић, Instrumented Impact Testing of Hybrid Thermoplastic Aramid Fabrics Reinforced with Carbon Nanotubes, The Book of Abstracts of the Fifteenth Annual Conference YUCOMAT, Herceg Novi, (2013) 114.
 • В.Обрадовић, Д.Б.Стојановић, M. Грковић, И.Живковић, В.Радојевић, П.С.Ускоковић, Р.Алексић, Dynamic Mechanical Properties of Aramid Fabrics Impregnated with Carbon nanotube/Poly (Vinyl Butyral)/Ethanol Solution, Proceedings & Book of Abstracts, 1st MME SEE 2013, Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe, (2013), 406-413.
 • И. Живковић, А. Којовић, М. Томић, Љ. Брајовић, Р. Алексић, Употреба оптичких влакана за детекцију оштећења композитних ламината намењених за балистичку заштиту, Хемијска Индустрија 60, 1-2 (2006) 39-44 ; ISSN0367-598X
 • А. Којовић, И. Живковић, Љ. Брајовић, Д. Митраковић, Р. Алексић, Детектовање оштећења у ламинарним термопластичним композитним материјалима коришћењем уграђених оптичких влакана, Хемијска Индустрија 60, 7-8 (2006), 176-179; ISSN 0367-598X
 • И. Живковић, А. Којовић, М. Томић, Љ. Брајовић, Р. Алексић, Употреба оптичких влакана за детекцију оштећења композитних ламината намењених за балистичку заштиту, Хемијска Индустрија 60, 1-2 (2006) 39-44 ; ISSN0367-598X
 • А. Којовић, И. Живковић, Љ. Брајовић, Д. Митраковић, Р. Алексић, Детектовање оштећења у ламинарним термопластичним композитним материјалима коришћењем уграђених оптичких влакана, Хемијска Индустрија 60, 7-8 (2006), 176-179; ISSN 0367-598X
 • И. Живковић, К. Максимовић, А. Којовић, Р. Алексић, Analysis of SMART Aramid Fiber Reinforced Laminar Thermoplastic Composite Material Under Static Loading, Scientific Technical Review, 58, 1 (2008), 25-31; ISSN0350-0667
 • В.Обрадовић, А.Којовић, Д.Б. Стојановић, Н. Н. Николић, И.Д. Живковић, П.С. Ускоковић, Р.Р. Алексић, The Analysis of Forming PVB-SiO2 Nanocomposite Fibers by the Electrospinning Process, Scientific Technical Review, (2011), Vol.61, No.3-4, 34-38
 • В.Обрадовић,  Д.Б. Стојановић, И.Д. Живковић, П.С. Ускоковић, Р.Р. Алексић,  Dynamic mechanical properties of aramid fabrics impregnated with multiwalled carbon nanotubes, Заштита материјала, LIV, број 2, (2013) 141-145.
 • И. Живковић, П.И.Перишић, З.Х.Бурзић, П.С.Ускоковић, Р.Р. Алексић, Ударна жилавост ламинарних термопластичних композитних материјала ојачаних арамидним влакнима, Наука Техника Безбедност, 1 (2002), 67-77; ISSN, 0353-5517
 • И. Живковић, Љ. Брајовић, П.С.Ускоковић, С. Милинковић, Р. Алексић, Уградња оптичких влакана као сензора у термопластичне композитне материјале, Наука Техника Безбедност, 3 (2003) 83-93; ISSN, 0353-5517
 • И. Живковић, Р. Алексић, Механизми апсорпције енергије удара у балистичким материјалима, Наука Техника Безбедност, 1 (2005) 69-93; ISSN, 0353-5517
 • И. Живковић, С. Максимовић, С. Алексић, Љ. Брајовић, А. Којовић, Р. Алексић, Анализа понашања smart балистичких композита током статичког оптерећивања: поређење експерименталних резултата и нумеричке симулације, Техничка дијагностика, III, 2 (2004), 3-12; ISSN 1451-1975
 • И. Живковић, С. Максимовић, Р. Алексић, Нумеричка и експериментална анализа иницијалног отказа композитних ламината са уграђеним фибероптичким сензорима, Интегритет и век конструкција, 4, 3 (2004), 137-148; ISSN1451-3749
 • А. Којовић, П. Ускоковић, Р. Алексић, Д. Митраковић, И. Живковић, М. Томић, Љ. Брајовић, С. Милинковић, Праћење оштећења композитних ламината помоћу фибероптичких сензора интензитетног типа, Интегритет и век конструкција, 5, 1 (2005), 19-30; ISSN1451-3749
 • И. Живковић, П.И. Перишић, Р. Алексић, Отпорност полимерних композитних материјала на удар велике брзине, JKEM 21. Симпозијум о експлозивним материјама, Тара, Новембар 2001, 359-368
 • И. Живковић, П.И. Перишић, З.Х. Бурзић, С.С. Путић, Р. Алексић, Ламинарни термопластични композитни материјали ојачани арамидним влакнима, Конгрес ЈПГ, Чачак, мај 2002, SA-41-SA-48
 • И. Живковић, Љ. Брајовић, П.С. Ускоковић, Р. Алексић, Примена оптичких влакана за детекцију оштећења хибридних термопластичних композитних материјала, Зборник радова XLVII Конф. за ЕТРАН, 2003, том III, 373-376
 • И. Живковић, М. Томић, Љ. Брајовић, А. Којовић, Р. Алексић, Употреба оптичких влакана за детекцију оштећења балистичких композитних материјала, ЈКЕМ 22. Симпозијум о експлозивним материјама, Бар, Октобар 2004, 151-160.
 • В. Обрадовић, Д. Стојановић, A. Којовић, В. Радојевић, И. Живковић, П. Ускоковић, Р.Алексић, Утицај процесних параметара на формирање структуре PVB-SiO2 нанокомпозитних влакана, Зборник радова са Саветовања Напредни материјали и њихове примене, Пожаревац, (2011) 56-63
 • В.Обрадовић, Д.Стојановић, И.Живковић, Р.Јанчић-Хајнеман, В.Радојевић, П.Ускоковић, Р.Алексић, Балистичка својства импрегнисаних арамидних тканина са силика наночестицама, Зборник радова са Саветовања Примена савремених материјала у технологијама и конструкцијама,Пожаревац, 30 Новембар, 2012, Зборник радова, 46-54, ISBN  978-86-911159-3-7
 • И. Живковић, Д.Стојановић, А.Којовић, М.Петровић, В.Радојевић, П.Ускоковић, Р.Алексић, Динамичко-механичка својства ручно рађених папира, II Научно-стручни скуп Политехника 2013, Инжењерство и интеграције у области квалитета, безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, Зборник радова, Београд (2013), ISBN 978-86-7498-060-6

Техничка и развојна решења:

 • Р. Алексић, Д.Стојановић, П.Ускоковић,  И.Живковић, А. Којовић, В.Обрадовић, В.Радојевић, М.Зрилић, Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствима (Ев. број TR – 34011) Функционално градијентни нанокомпозитни хибридни материјали повећане отпорности на удар, Нови материјал (2011).
 • Р. Алексић, В.Радојевић, Д.Стојановић, П. Ускоковић, Ј.Стајић-Трошић, И. Живковић, Д.Трифуновић, Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствима (Ев. број TR – 34011) –Алат за формирање превлаке на луминисцентним композитним влакнима са полимерним слојем, Ново лабораторијско постројење (2011).
 • Р. Алексић, Д.Митраковић, В.Радојевић, П.Ускоковић, Д.Стојановић, Ј.Стајић-Трошић, И. Живковић, И.Радовић, Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствима (Ев. бројTR – 34011) – Машина за извлачење микро луминисцентних влакана из растопа, Ново лабораторијско постројење (2011).
 • Р. Алексић, П.Ускоковић, В.Радојевић, Ј. Стајић-Трошић, Д.Стојановић, А. Грујић, Д.Трифуновић, И. Живковић, Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствима (Ев. бројTR – 34011) – Монолитна дизна за коекструзију модификованих полимерних оптичких влакана, Ново лабораторијско постројење (2011).
 • Р. Алексић, Д. Стојановић, П. Ускоковић, В. Обрадовић, А. Којовић, В. Радојевић, И. Живковић, Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствима (Ев. бројTR – 34011) – Уређај за добијање нанокомпозитних функционалних влакана, Ново лабораторијско постројење (2011).
 • Р. Алексић, П. Шкундрић, Н. Војковић, В. Радојевић, И. Живковић, М. Костић, Д. Стојановић, Развој технологије и индустријског постројења за континуално наношење UV умтежавајућих, полимерних превлака на оптичка влакна (Ев. број ИП06-8011Б) – Калем специјалне геометрије са намотаним модификованим оптичким влакнима дужине до 25 km за примену у балистичким пројектилима, Битно побољшан постојећи производ или технологија (2007).
 • Р. Алексић, П. Шкундрић, Н. Војковић, В. Радојевић, И. Живковић, М. Костић, Д. Стојановић, Развој технологије и индустријског постројења за континуално наношење UV умтежавајућих, полимерних превлака на оптичка влакна (Ев. број ИП06-8011Б) – Побољшана технологија за континуално наношење везивних превлака и термомеханичких ојачања на оптичка влакна, Битно побољшан постојећи производ или технологија (2007).
 • Р. Алексић, П. Шкундрић, Н. Војковић, В. Радојевић, И. Живковић, М. Костић, Д. Стојановић, Развој технологије и индустријског постројења за континуално наношење UV умрежавајућих, полимерних превлака на оптичка влакна (Ев. број ИП06-8011Б) –Оптички кабл побољшаних функционалних својстава за вођење балистичких пројектила, Битно побољшан постојећи производ или технологија (2007).
 • Р. Алексић, И. Живковић, Р.Јанчић-Хајнеман, Д.Митраковић, Д. Стојановић, П.Ускоковић, В.Радојевић, М.Димитријевић, Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствима (Ев. број TR – 34011) Метода анализе морфологије оштећења балистичких полимерних композитних материјала, Нова метода (2011).

 Научна сарадња и сарадња са привредом:

 • Истраживачки пројекат: Развој технологије и индустријског постројења за континуално наношење UV умтежавајућих, полимерних превлака на оптичка влакна, Ев. број ИП06-8011Б, за период 2006-2008, учесник (руководилац Р. Алексић), финансијер МНиЗЖС, Руководилац задатка: Методе ојачавања оптичких влакана за пренос сигнала у навођеним балистичким пројектилима
 • Пројекат технолошког развоја: Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствима, Ев. број ТР 34011, за период 2011-2014, учесник (руководилац Р. Алексић), финансијер МНиЗЖС.
 • Развојни пројекат: Polymer Technology College Internationalization, Ев.број 63/2013, Republic of Slovenia, за период 2013-2015, учесник (руководилац Sillva Roncelli Vaupot), финансијер Европска унија

 Награде:

 • Златна медаља са ликом Николе Тесле за нову технологију, Проналазаштво – Београд 2002
 • Друго место на фестивалу проналазака и иновација,  ИНВЕНТ - Суботица 2002
 • Сребрна плакета за нову технологију, МАКИНОВА-Скопље 2002
 • Златна плакета за нову технологију, Проналазаштво – Београд 2003
 • »Светловоди« – Треће место за најбољу технолошку иновацију у Србији 2007. године, Министарство науке Републике Србије, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композитна термохроматска влакна добијена електропредењем
(текућа истраживања у пројектном циклусу 2010-2015)

 

 

Термохроматски филмови на различитим температурама
(текућа истраживања у пројектном циклусу 2010-2015)

 

 

 

Светловоди – сноп композитних оптичких влакана
(III награда Такмичење Најбоља иновација Србије, 2007.)

 

 

 

Светловоди – сноп композитних оптичких влакана
(III награда Такмичење Најбоља иновација Србије, 2007.)

 

 

Термопластични композитни материјали за балистичку заштиту са уграђеним оптичким сензорима
(докторска дисертација, 2004. година)

 

 

 

Термопластични композитни материјали за балистичку заштиту са уграђеним оптичким сензорима
(докторска дисертација, 2004. година)

 

 

 

Заустављено пиштољско зрно у балистичком композитном ламинату
(више награда, 2003. до 2005. године)