УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Коста Крсмановић

 

Коста Крсмановић
редовни професор
kosta.krsmanovic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Индустријски дизајн
Предмет: Индустријски дизајн

Ради на Факултету примењених уметности од 1981. године.

Дипломирао 1974. на Факултету примењених уметности у Београду, примењено вајарство, смер Индустријски дизајн. Специјализација 1977. на Факултету примењених уметности у Београду из области продукт дизајна.

Асистент за предмет Индустријски дизајн 1981-1989. Доцент за предмет Индустријски дизајн 1989-1992. Ванредни професор за предмет Индустријски дизајн, на основним и последипломским студијама 1992-1998. Изабран у звање редовног професора за област Индустријски дизајн, на основним и последипломским судијама 1998. године.

Шеф Одсека индустријски дизајн био 1989 -1994. и 1996 -1998. године. Декан ФПУ био 1994 -1996. године. Проректор је Универзитета уметности у Београду од 2004. године и члан Националног тима Болоња промотера од 2005. године.

Пројекти:

 • Дизајн багера БГХ 250 НЛЦ и утоваривача УЛТ 250 – пројекат: »Развој нове генерације грађевинских машина». Реализатори: Институт ИМК 14. Октобар, Крушевац, Машински факултет Ниш и ФПУ Београд. Партиципант: ИМК 14. Октобар АД, Крушевац. Пројекат финансира ло М НТР Републике Србије; 2002–2005.
 • Дизајн пластичних спојлера за картинг возило, пројекат »ММ Траде«, Качарево, 2001.
 • Дизајн електроинсталационог материјала, серијски производ, »Нопал«, Бачка Паланка, 2000.
 • Дизајн дечијих играчака од дрвета, мало серијски производ, »БАДА«, Београд, 1999.
 • Елементи за баштенско црево ( М 7/93 и М 8/93 ), серијски производ, Хипол, Оџаци, 1993.
 • Дизајн уређаја за догревање радијатора – МЕК 2001, серијски производ, ЦИНИ, Чачак; 1992.
 • Дизајн светиљки са батеријама алуминијум-ваздух (П 263/86, као и модели М 264/86, М 265/86, и М 266/86 ), прототипови за ИХТМ, Београд и ЦЛЕХИТ–БАН, Софија, 1984–1989.
 • Електричн и млин за кафу, серијски производ, за ФЕП, Доњи Милановац, 1989.
 • Дизајн п олиестарског седишта за спортске објекте, прототип ХИНС–ЕВАЛ, Нови Сад, 1980.
 • Дизајн декоративног окова за намештај, серијски производ, ФОЖ, Жагубица, 1980.

Усавршавања:

 • Петонедељни семинар »Интеракција инжењерског и индустријског дизајна« , Универзитет у Болоњи, Италија, 2002. године.
 • Као Болоња промотер учествовао на семинарима у Братислави и Паризу током 2005. и Греноблу 2007. године, током 2006. године боравио је у Њујорку и Брајтону, а у 2007. години у Болоњи и Брауншвајгу, у циљу упознавања актуелне академске и професионалне праксе и размене искуства.

Члан УЛУПУДС-а од 1977. год. Бави се пројектовањем високосеријских производа , истражује и пројектује у CAD-CAM софтверу. Аутор је већег броја пројеката, патената и модела, а пројекти су му реализовани у серијској производњи у домаћи м индустрија ма. Излаже од 1975. године и учествује на домаћим и међународним стручним скуповима. Од 1979. године пише и објављује стручне радове. Добитник је више награда и признања за дизајн ( Прва награда – конкурс Београдски сувенир 1974. године; Плакета и диплома за дизајн - Мајске изложбе 1978. и 1979. године; признање Златан кључ, диплома Добар дизајн и Плакета УЛУПУДС - Сајам намештаја у Београду, 1980. године; Изложба проналазаштво у Београду - Прва награда, 1991. ) за рад на афирмацији и промоцији дизајна ( Повеља за допринос на унапређењу дизајна и сарадњу са Дизајн центром у Београду, 1982. године; Награда привредне коморе Београда, 1991. године) као и за допринос развоју ФПУ и Универзитета уметности (Велика плакета Универзитета уметности са повељом, 2000. године и Пове љ а за изузетан допринос развоју ФПУ, 2003. године). Учествује је у раду многобројних жирија за индустријски дизајн, организује изложбе и конкурсе за индустријски дизајн. Председник организационог одбора и главни организатор првог евро-регионалног скупа индустријских дизајнера у Србији који је окупио 155 учесника из 12 земаља – другу Danubius Design конференцију, 5.–8 октобар 2005. год. Био је ментор четворици кандидата, од којих су тројица магистрирала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизајн електроинсталационог материјала, у сарадњи са CADE , Београд, НОПАЛ, Бачка Паланка, реализовано у серијској производњи 2001. године.

Електрични соковник — концепт дизајн, пројекaт развијен током семинара »Интеракција инжењерског
и индустријског дизајна«, Бертиноро, Италија, 2002. године.

 

Електрични млин за кафу, ФЕП, Доњи Милановац, реализовано у серијској производњи 1989. године.