SRB

ENG

Маријана Пауновић

 

Маријана Пауновић
доцент
marijana.paunovic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Пројектовање облика

Предмети: Пројектовање облика ОАС, Пројекцијски системи ДАС, Геометрија просторних структура ДАС, Просторне илузије ДАС

Ангажована у настави на предмету Пројектовање облика на Факултету примењених уметности од 2007. године, а од 2012. године у звању асистента. У звање доцента изабрана 2014. године.

Докторирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, са темом: »Просторни модели и поступци конструисања анаморфоза са применом у визуелним уметностима«, 2016. године.

Дипломирала на Факултету примењених уметности 2007. године.

Члан Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС (2007-), Српског удружења за геометрију и графику – СУГИГ (2008–) и Интернациолалног удружења за геометрију и графику – ICGG (2014–).

Награде и признања:

 • Награда фонда »ИВАН ТАБАКОВИЋ«, Факултет примењених уметности, Београд, 2007.
 • I награда публике групне изложбе DENIMART BY GAS, GAS – Теразије, Београд, 2006.
 • Стипендиста Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије 2009-2012.
 • Стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка 2005-2007.

Стална поставка:

Односи, скулптура 3×2 м, дипломски рад, Хајд парк, Београд, 2010.

Самосталне изложбе:

 • SOUL THING - Мала галерија УЛУПУДС-а Београд, Галерија Центар за културу Стара Пазова и Сопот 2010.
 • ДУХОВНИ ШТИТОВИ - Галерија Двориште, Панчево, 2007.
 • CONTENDO - Галерија СКЦ Нови Београд, 2006.

Научни радови:

 • »Inverse Perspective«, I.Marcikić i M. Paunović, The 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 2016.
 • »Inverse perspective in Cézanne’s art«, I.Marcikić i M. Paunović, The 5rd International Scientific Conference on Geometry and Graphics MoNGeometrija 2016, Book of Abstracts, editor M. Obradović, Belgrade: SUGIG, Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade and Akademska Misao, 81-82, 2016.
 • »Perspective in Stage Design: an Application of Principles of Anamorphosis in Spatial Visualisation« A. Čučaković i M. Paunović, Nexus Network Journal, Springer Basel, 2016.
 •  »Cylindrical Mirror Anamorphosis and Urban-Architectural Ambience«, A. Čučaković i M. Paunović, Nexus Network Journal, Springer Basel, 2015.
 • »Оptical Аnamorphoses Constructed by the Means of Orthogonal Grids«, 4rd International Scientific Conferenceon Geometry and Graphics MoNGeometrija 2014, Proceedings/ Volume 2, urednik S. Krasić, Niš: Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu i SUGIG, 257-268, 2014.
 • »Geometry of Anamorphoses with more Signification«, 3rd International Scientific Conference MoNGeometrija 2012, Proceedings/ Zbornikradova, urednik R. Obradović, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka i SUGIG, 545-552, 2012.
 • »Geometry of Optical Anamorphosis on the Example of Dutch Perspective Box«, A. Čučaković i M. Paunović, The Interdepartmental Collection of Proceedings, Geometrical and Computer Simulation: Safe - Energy, Ecology, Design, Issue No 88, editor V. Ye. Mikhailenko, Krim: Department of Education and Science, Young people and Sport of Ukraine, Ukrainian Association of Applied Geometry and Kiev National University of Building and Architecture, 205-210, 2011.
 • »Pyramid Mirror Anamorphosis and Space«, 25th Nationaland 2nd International Scientific Conference, MoNGeometrija 2010, Proceedings/ Bilten, editor M. Nestorović, Beograd: urednik Miodrag Nestorović, Beograd: Arhitektonski fakultet u Beogradu i SUGIG, 60, 2011.
 • »Mirror Anamorphosis of 3D object – an Apparatus for Visual Data Transmission«,Artech 2010, Envisioning Digital Space, Proceedings of 5th International Conference on Digital Arts, editor Leonel Valbom, Guimarães, Portugal: School of Architecture, University of Minho, 177-181, 2010.
 • »Cone Anamorphosis of 3D-Objects«, 24th Nationaland 1st International Scientific Conference MoNGeometrija 2008, Proceedings/ Zbornik radova, editor B. Marković, urednik Biserka Marković, Niš: Građevinsko- arhitektonski fakultet u Nišu i SUGIG, 2008.

 Дизајн и примењена уметност:

 • Уникатна pop-up књига А3 формата (главни реквизит у уводној шпици), Д. и М. Пауновић, играни дугометражни филм „Пети лептир“ Милорада Милинковића, продукција Делта видео, 2014.
 • Идејно решење клупе - цилиндрична огледалска анаморфоза, за Ташмајдански парк, Београд, 2014.
 • Израда керамичке статуе за годишњу награду "Радован Галоња", Поручилац: Фабрика књига, друштво за издавачку делатност, Београд  (2012 – 2015).
 • Идејно решење и реализација купатила са самостално реализованим уникатним детаљима, Стамбени објекат у Београду, 2006.

Групне изложбе (избор):

 • У корак са временом, 50 година предмета конструктивни системи и просторне структуре, Музеј примењене уметности, Београд, 2013.
 • Креативна кошница, 43. мајска изложба УЛУПУДС-а, Музеј примењене уметности, Београд, 2010.
 • XIII Тријенале керамике, Музеј примењене уметности, Београд и Галерија Ликовни сусрет, Суботица, 2009.
 • Identity, Twelve Serbian Young Artists Exhibition, Casa Eslava, Барселона , Шпанија, 2009.
 • 40. Мајска изложба, пропратна изложба »Време«, Галерија Сингидунум , Београд, 2008.
 • Земунски салон, Стара капетанија, Београд, 2006.
 • DenimArt by Gas, изложба скулптура од џинса, Gas Теразије, Београд, 2006.
 • I Међународно бијенале уметности минијатуре, Галерија, Никшић, Црна Гора, 2005.

Учешће на симпозијумима:

 • Мермер и звуци, Аранђеловац, 2008.
 • Злакуса, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникатна pop-up књига А3 формата (главни реквизит у уводној шпици), Д. и М. Пауновић, играни дугометражни филм Пети лептир Милорада Милинковића, продукција Делта видео, 2014.

Огледалска анаморфоза коцке у односу на конвексну огледалску површ -вертикални ротациони цилиндар реализовани просторни модели анаморфоза коцки помоћу AutoCAD просторних модела, 2014.

DRM, Модел ортогоналне решетке анаморфоза са три правца пројекцијских зрака аксонометријски приказ AutoCad 3D модела

Зидна композиција у ентеријеру, Coffee club Pre i posle, 2015

Тесла, рељефна двозначна анаморфоза са сликама Теслиног портрета и голубице у лету, 2014.

РИБА РИБИ ГРИЗЕ РЕП, Анаморфоза у равни конструисана помоћу ортогоналне мреже у односу на више поља очних тачака (у систему осмоугла) 2013.

Реализован модел огледалске анаморфозе коцке у односу на параболични вертикални цилиндар, 2015.

Просторна пирамидална огледалска анаморфоза решена непосредном методом, Форма 1, реализован модел, 2014.

Односи, скулптура 3×2 м, дипломски рад, Хајд парк, Београд, 2010.

Метаморфозе из серије SOUL THING – самостална изложба у Малој галерији УЛУПУДС-а Београд, Галерија Центар за културу Стара Пазова и Сопот 2010.