SRB

ENG

Марко Лађушић

 

Марко Лађушић
редовни професор
marko.ladjusic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Акт, Цртање, Сликање, Моделовање
Предмет: Акт

Ради на Факултету примењених уметности од 1998. године.

Дипломирао 1998, на Факултету примењених уметности у Београду, област Примењено вајарство. Изабран у звање доцента 1998. године, у звање ванредног професора 2008. године, у звање редовног професора 2015. године.

Референце:

  • Вајарски симпозиј Тера, Кикинда 2003.
  • Вајарски симпозиј Ада, Београд 2003.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гравитација,
комбинована техника, 100 × 100 cm, 2005.

Глава,
комбинована техника, 35 × 35 cm, 2003.

 

Суморна верзија јутра,
уљани пастел и туш, 1998.