SRB

ENG

Ненад Настић

 

Ненад Настић
стручни сарадник
nenad.nastic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Зидно сликарство

Ангажован на Факултету примењених уметности од 2006–2008. и од 2013. године

Дипломирао 2005. на Факултету Примењених уметности у Београду, на одсеку Зидно сликарство, у стручном називу дипл. сликар-рестауратор

Стручни сарадник на предметима Основе зидног сликарства и Основе монументалног сликарства.

Од 2000. до 2015. радио као спољни сарадник Републичког завода за заштиту споменика културе на објектима: Црква св. Ђорђа на Опленцу, Манастир Жича, Манастир Хиландар, Царска палата, Гамзиград, Манастир Мала Ремета, Манастир Привина Глава, Манастир Будисавци, Саборна црква у Сарајеву, Испосница Светог Саве у Кареји, Испосница Фласка у Кареји, Рајхлова палата у Суботици, Спиртина кућа у Земуну, Црква св. Николе у Земуну,  Богородичина црква у Земуну, Саборна црква у Београду, Црква св. Димитрија у Сремској Митровици и др.

Извео више мурала и мозаика у јавним просторима (Београд, Сремска Митровица, Краљево, Манастир Привина Глава)

Излагао четири пута самостално.
Учествовао на девет групних изложби.
Организатор и селектор изложбе зграфита студената ФПУ у Галерији градске библиотеке, Панчево, 2014.
Вођа екипе на студентском терену осликавања Манастира Вољавча 2014.-2015.
Учесник радионице за рестаурацију античких мозаика Марка Сантија, Сремска Митровица 2014.

Добитник Повеље за рестаурацију мозаика на фасади Рајхлове палате, Суботица, 2004.

Члан УЛУПУДС-а.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика Град 10, акрилик на платну, 40 x 50 cm, 2009.

 

Слика Град 3, акрилик на платну, 40 x 50 cm, 2008.


 

Мурал Пипци, акрилик, 20 m2, Новопазарска улица, Београд, 2011. 

Мурал Град, акрилик, 150 m2, Новопазарска улица, Београд, 2010.Мозаик Град 5, директна техника, 92 x 58 cm, 2006.


Мозаик Град 4, комбинована техника, 81 x 61 cm, 2007.