УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Ненад Вацић

 

Ненад Вацић
уметнички сарадник
nenad.vacic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Примењено вајарство

Ради на Факултету примењених уметности од 1998. године.

Дипломирао је 1996. на Факултету Примењених уметности и дизајна у Београду, на одсеку Примењено вајарство.

Уметнички сарадник на одсеку Примењено вајарство.

Од 03. 03. 2007. до 15. 07. 2007. радио на »Sculpture Department Fine Arts College Northeast Normal University« – Changchun – China као гостујући професор.

Од 1996. до 1997. год. радио као професор моделовања у »Школи за индустриски дизајн«, Београд

Извео је више скулптура које су постављене у јавне просторе (паркове) у земљи и иностранству. Већи број скулптура налази му се у приватним колекцијама.

Имао пет самосталних изложби. Учествовао на више од четрдесет групних изложби у земљи и иностранству, као и на многим интернационалним симпозијумима.

Добитник више награда и признања у иностранству.

Члан УЛУПУДС-а.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинована техника, 30×15×40 цм, 2004.

Без назива, дрво, 1998.