УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Нинослава Вићентић

 

Нинослава Вићентић
доцент
ninoslava.vicentic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Позоришна сценографија
Предмет: Основи сценографије, Сценографија

Ради на Факултету примењених уметности од 1999. године.

Дипломирала 1993. на Факултету примењених уметности у Београду, на Сценографији. Магистрирала 1996. у центру Sant Martin у Лондону из области Сценографија. Изабрана у звање доцента 2007. године за област Позоришна сценографија.

Важнији пројекти и награде:

  • Comics sounds London, 2000–2004, уметнички директор
  • Studio visual, Italy, дизајн 2001.
  • Камерна опера Мадленијанум, сценографија 2001.
  • ТВ Банат, Вршац 1998–1999.г. ТВ сценографија
  • »Позоришни речник« превод књиге у издању YUSTAT-a и OISTAT-a 1998.
  • English Theatre,Henry IV part 1 i 2 aсистент сценографије 1996.
  • Cochrane Theatre, CSMOAD, London , магистарски пројекат 1996.
  • Сценографија за рекламе 1994 – 1995, 2002–2003. у продукцији различитих маркетиншких агенција
  • Организација, координација учешћа студената на FQ03 i FQ07

Од 2003. организација, координација и презентација студентских радова на Прашком квадренијалу сценографије и костимографије на којем су 2007. студентски радови били награђени наградом УНЕСКО за уметнички допринос позоришном стваралаштву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macbeth, сценографија, Lethaby Gallery, CSMCAD, Лондон, 1996, комбинована техника