УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Радомир Самарџић

 

Радомир Самарџић
редовни професор
radomir.samardzic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Конзервација и рестаурација
Предмет: Конзервација и рестаурација зидног и подног сликарства (основне академске), Конзервација и рестаурација зидног и подног сликарства (дипломске)

Ради на Факултету примењених уметности од 2002. године. Дипломирао 1987, Културолошки факултет Цетиње, област Конзервација и рестаурација лик. дела. Магистрирао 1999, Факултет примењених уметности у Београду. Изабран у звање редовног професора 2013. године.

Академска каријера:

Асистент приправник са 1/3 радног времена за предмет Конзервација и рестаурација зидиог и подног сликарства 1997–2001; асистент са 1/3 радног времена за предмет Конзервација и рестаурација зидног и подног сликарства 2001; доцент са 1/3 радног времена за предмет Конзервација и рестаурација зидног и подног сликарства 2001–2002; доцент са пуним радним временом за предме т Конзервација и рестаурација зидног и подног сликарства 2002–2007; доцент са пуним радним временом за предмет Конзервација и рестаурација зидног и подног сликарстаа од 2007. Наставник у звању доцента на основним и последипломским студијама од 2001.

Шеф Одсека конзервације и рестаурације од 2003–2005 и 2005–2007. Од 2003–2007. био члан Савета Факултета, кадровске комисије, комисија за оцењивање кандидата на пријемним испитима, комисијама за одбране магистарских радова као члан и ментор, комисија за избор и реизбор наставног особља итд.

Референце:

 • Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на зидном сликарству цркве Св. Томе у Жуковици код Петровца на мору.
 • Конзерваторско-рестаураторски радови на зидном слнкарству цркве Св. Саве у манастиру Градишту, 1987.
 • Конзерваторско-рестаураторски радови на зидном сликарству цркве Св. Николе у манастиру Градишту, 1988.
 • Конзерваторско-рестаураторски радови на зидном сликарству цркве Св. Николе и Богородичине цркве у манастиру Градишту, 1989– 1990.
 • Конзерваторско-рестаураторски радови на зидном сдикарству цркве Св. Крста у манастиру Острогу, 1999.
 • Конзерваторско-рестаураторски радови на зидном сликарству Саборне цркве у Београду од 1992–1996.
 • Конзерваторско-рестаураторски радови на зидном сликарству Богородичине цркве у Земуну, 1999.
 • Конзерваторско-рестаураторски радови на зидном сликарству цркава манастира Студенице од 1998–2002.
 • Пројекат и извођење конзерваторско-реотаурагорских радова на зидном сликарству цркве Св. Јована Крститеља у Јашуњи код Лесковца, из 16, 17. и 20. века, од 2004.
 • Конзерваторско-рестаураторски радови на зидном сл икарству више цркава и параклиса манастира Хиландара у периоду од 1988–2005.
 • Међународни заједнички ангажман на стручним пројек тима: Аустрија, Украјина, Русија.
 • Самостални стручно-научни ангажман подржан и омогућен од стручњака из Okyama University, Faculty of Letters, Јапан, на пројекгу конзервације и рестаурације зидног сликарства из ХVI, XVII и XX века у цркци Св. Јована Крститеља у Јашуњи.

Усавршавања:

Међународни заједнички ангажман на стручним прој е ктима: Аустрија, Украјина, Русија, а посебно Грчка (рад на Светогорским споменицима културе).

Члан ДКС-а од 1987. Члан Научног одбора Друштва конзерватора Србије. Члан стручне комисија Републичког Завода за заштиту споменика културе Србије за споменик Капетан Миш и но здање. Консултант стручног тима за извођење конзерваторско-рестаураторских радова на зидном сликарству цркве Св. Богородице у манастиру Студеници. Консултант стручног тима за извођење конзерваторско-рестаурагорских радова на зидном спикарству Краљеве цркве у манастиру Студеници. Члан стручне комисије Републичког Завода за заштиту споменика културе Србије за конзерваторско-рестаураторске радове на свим споменицимакултуре манастира Xиландара. Сарадник СПЦ-у Београду на пројектима заштите културних добара СПЦ. Добитиик награде Друштва конзерватора Србије за успешно изведен о конзерваторско-рестаураторске радове у Саборној цркви у Београду, Повеље Друштва конзерватора Србије за изузетан допринос заштити споменика културе на Косову и Метохији, Грамате Његове Светости Патрнјарха Српског Господина Павла за успе ш но изведене конзерваторско-рестаураторске радовове на зидном сликарству Богородичине цркве у Земуну.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црква Св. Јована Крститеља у Јашуњи, конзервација и рестаурација слике Св. Михаила