SRB

ENG

Сања Драгутиновић Коматина

 

Сања Драгутиновић Коматина
доцент
sanja.dragutinovic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Конзервација и рестаурација
Предмет: Увод у конзервацију и рестаурацију, Конзервација и рестаурација зидног сликарства, III година

Ради на Факултету примењених уметности од 1998. године.

Дипломирала 1996, на Факултету примењених уметности у Београду, област Примењена уметност (Конзервација и рестаурација). Магистрирала 2000, на Факултету примењених уметности у Београду, област Конзервација и рестаурација. Изабрана у звање доцента.

Академска каријера:

Од 1997. до 1998. сарадник финансиран од стране Републичког фонда за тржиште рада (»талентовано лице«), на Факултету примењених уметности у Београду.

Од 1998. до 2006. асистент-приправник на предмету Конзервација и рестаурација, на Факултету примењених уметности у Београду.

Од 2006. доцент за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација на Одсеку конзервација и рестаурација.

Од 1998. до 2003. гостујући предавач на последипломским студијама на Катедри за науку о конзервацији, на Технолошком факултету Аристотеловог универзитета у Солуну (Грчка).

У 2003. предавач на Семинару о теорији и техникама конзервације, као представник међународне организације »Конзерватори без граница«, Министарство културе Републике Македоније, Скопље.

Референце:

  • Конзерваторско-рестаураторски радови на зидним сликама манастира Гомионица (Завод за заштиту споменика културе Србије и Завод за заштиту културе и природе Републике Српске), Бањалука, Република Српска, 1996. и 1997.
  • Конзерваторско-рестаураторски радови на зидним сликама у црквама Сант Елиђо и Сан Паоло ала Регола (1ССК.ОМ), Рим, Италија, 1998.
  • Испитивање техника и материјала зидних слика на фрагментима античких зидних слика са територије Београда, Лабораторија за испитивање материјала, 1ССК.ОМ, Рим, Италија, 1998.
  • Конзерваторско-рестаураторски радови на византијским иконама из 15., 16. и 17. века, Васељенска патријаршија, Истанбул, Турска, 1999.
  • С. Драгутиновић: »Конзервација, рестаурација и презентација фрагмената античких зидних слика«, Сингидунум, Археолошки институт, Београд, број 1, стр.181-186, 1997.
  • С. Драгутиновић и др.: »Археолошка истраживања у Југославији« (на енглеском), Зборник радова Прве међународне радионице »Примена електротехничких, магнетских и електромагнетских метода у очувању културног наслеђа«, Остуни, Италија, 1997.
  • Р. Фалконе, С. Драгутиновић, К. де Морант: »Проучавање шест инјекционих маса за конзервацију зидних слика« (на енглеском), 1ССК.ОМКерог1, Рим, Италија, 13 стр., 1998.
  • С. Драгутиновић: »Нови материјали за инјектирање зидних слика«, Чувар баштине, Сремска Митровица, број 0, стр.33-35, 2000.

Усавршавања:

Специјализација »Конзервација зидних слика и сродних архитектонских површина«, Међународни центар за проучавање и конзервацију културних добара (1ССКОМ), Рим, Италија, 1998. Међународна радионица »Улога информационш технологија и комуникацијау проучавању религијског и куптурног блага Европе«, Дијагностички центар за проучавање византијских икона, Ормилија, Грчка, 1998.