SRB

ENG

Слободан Мишић

 

Слободан Мишић
ванредни професор
slobodan.misic@fpu.bg.ac.rs

Ужа научна област: Нацртна геометрија и перспектива
Предмети: Нацртна геометрија, Перспектива

Ради на Факултету примењених уметности од 2014. године.

На Архитектонском факултету Универзитета у Београду дипломирао 1993. а магистрирао 2005. са темом „Синтеза поступака пресликавања два перспективно колинеарна простора за конструисање рељефне перспективе“. Докторирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду са темом „Конструктивно-геометријско генерисање купола са конкавним полиедарским површима“. Изабран у звање ванредног професора 2017. године.

У звању асистента а касније доцента радио је на Универзитету у Београду на Грађевинском факултету (1996 -2017), Саобраћајном факултету (2014 - 2016) и Архитектонском факултету (2007 - 2010).
Коаутор је две збирке задатака из уже научне области. Био је рецезент и члан организационих и научних одбора међународних научних конференција. Учествовао је као истраживач у научно-истраживачком пројекту Министарства науке Републике Србије. Коаутор је програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника одобрених од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије.
Коаутор је изложбе „Focus on Geometry“ - заједничка изложба радова студената Технолошког универзитета у Грацу (Архитектонски факултет) и Универзитета уметности у Београду (Факултет примењених уметности) у склопу пратећег програма Међународне научне конференције „МоНГеометрија 2016.“

Секретар Српског удружења за геометрију и графику (СУГИГ) је од 2016,  а члан од 1996. године. Члан је Инжењерске коморе Србије од 2010. године.

Научни радови (избор):

 

 

 

 

 

 

  

Конструкција фрагмента магистралне линије Петроварадинске тврђаве по Пагановом методу

Генерисање омотача и ортогоналне пројекције Конкавне антипризме друге врсте са десетоугаоном основом

 

 

Модел генерисања омотача Конкавних купола четврте врсте и ортогоналне пројекције композитног полиедра геометрије Конкавних купола