SRB

ENG

 

Прва међународна конференција
СмартАрт
SmartArt - Уметност и наука у примени ''Од инспирације до интеракције''

Факултет примењених уметности у Београду

28-30.11.2019.
године.

ENG

 

Међународна научна конференција SmartArt – уметност и наука у примени „Од инспирације до интеракције“ је прва научна конференција Факултета примењених уметности Универзитета уметности у Београду. Иницирана је са циљем да укаже на значај и богатство примењене уметности и дизајна, истичући неопходност континуираног научног изучавања њихове прошлости, њиховог препознавања у свакодневном културном производу данашњице, као и откривања потенцијалних праваца њиховог даљег развоја у којима се прожимање уметности и науке прогресивно интензивира. Уметност и наука представљају рефлексе креативности испољене на више начина, формално различитих у циљу и поступку, сродних по карактеру потребе ума да снажно испољи енергију стварања и материјализује њену идеју. Наука и уметност прате једно друго у свом развоју, истовремено одражавајући и антиципирајући естетику једног друштва и епохе. Прожимајући се и допуњујући се, Creatio и Imaginatio науке и уметности обликују данашњи дигитални тренутак у којем дизајнирају нашу будућност, једнако као што су оставили величанствене споменике наше прошлости. Тема овогодишње конференције „Од инспирације до интеракције“ заснива се на интердисциплинарном и трансдисциплинарном повезивању примењених уметности са друштвено- хуманистичким, техничко- технолошким, као и другим наукама које имају улогу у њеном развоју. Улога конференције је да окупи еминентне стране и домаће научнике, уметнике, истраживаче и стручњаке, као и оне који тек граде пут својој афирмацији; посвећене историји, зашитити, презентацији и иновацији у областима примењених уметности и дизајна, као и да обједини њихова искуства и ставове, те отвори нова поља интеракције науке и уметности, пружајући им инспиративне подстреке за нове идеје.

Програм конференције

 

Зграда Српске академије наука и уметности, где ће бити одржан главни програм конференције