SRB

ENG

 


Мастер студије

Студијски програм: Примењена уметност
Модул: Анимација

Циљ образовања је да студенти самостално артикулишу свој ауторски анимирани (пикто-фоно-кинетички) пројекат. Анимација представља синтезу слике,  звука и покрета и, у случају наративног концепта, и литературе. Да би постигли овај сложени мултимедијски задатак, студенти морају да науче да саопште своје графичке идеје у простору и времену, да синтетишу слику са покретом и звуком, да развију осећај за тајминг, да упознају технолошке претпоставке потребне за реализацију свог циља, да се обуче у тимском раду и оспособе у комуникативне личности способне да реализују потребе савременог медијског друштва.


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
     Први семестар
1 М038    Историја и теорија дизајна 1 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М500    Веб дизајн 1 ТУ О 1 0 1 0 4
3      Изборни Анимација 1
   
(бира се 2 од 5 предмета)
            12
4      Изборни блок С1 или П1             11
  22 30
 
     Изборни Анимација 1  
1 М0032    Графика књиге 1 У И 1 2 3 0 6
2 М0022    Графика 1 У И 1 2 3 0 6
3 М0102    Илустрација 1 У И 1 2 3 0 6
4 М0312    Писмо 1 ТУ И 1 2 3 0 6
5 М0012    Анимација 1 У И 1 2 3 0 6
 
     Изборни блок С1 
1 M205    СИР 1 Анимација У И 0 0 6 0 8
2 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
     Други семестар
1 М039    Историја и теорија дизајна 2 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М501    Веб дизајн 2 ТУ О 1 0 1 0 4
3      Изборни блок С2 или П2             11
4      Изборни Анимација 2
   (бира се 1 од 5 предмета)
            6
5      Завршни рад – Анимација У О         6
  20 30
 
     Изборни блок С2 
1 M205    СИР 2 Анимација У И 0 0 14 0 8
2 M055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3
 
     Изборни Анимација 2  
1 М0032    Графика књиге 2 У И 1 3 5 0 6
2 М0022    Графика 2 У И 1 3 5 0 6
3 М0102    Илустрација 2 У И 1 3 5 0 6
4 М0312    Писмо 2 ТУ И 1 3 5 0 6
5 М0012    Анимација 2 У И 1 3 5 0 6


(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Завршни рад је анимацијски пројекат који треба да траје више од 4 минута. Структуру завршног рада чине две целине: практични рад – анимирани филм и теоријски рад – елаборат на одређену тему.

Свршени студент модула Анимација одликоваће се следећим способностима:

  • да самостално може да артикулише једноставне ауторске задатке из области анимације
  • да самостално може да користи софтвере и хардвере из области слике, звука и филмске монтаже у изради свог анимираног рада.
  • да буде способан да разуме захтеве наручиоца и да успешно решава професионалне проблеме приликом израде рада
  • да буде способан да буде члан ауторског тима у циљу реализације сложеног анимираног пројекта
  • да буде упознат са основним знањима о естетици, историји, техници и технологији из ове области.