SRB

ENG

 


Мастер студије

Студијски програм: Примењена уметност
Модул: Фотографија

Као медиј који је друштво одабрало као облик преношења чињеница, не доноси једноставно репродукцију виђеног посредством камере, јер ту представу поново обрађује и то јесте, с једне стране, кључни поступак модерног друштва који има јасно дефинисане оквире, који су понекад прописани и одређеним законима. У облику фотографских слика, ствари и догађаји добијају нове употребне вредности и нова значења која превазилазе разлике између истинитог и лажног.


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
       Први семестар
1 М305    Историја и теорија дизајна 1 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М047    Студијска фотографија 1 У О 2 2 0 0 4
3 М020    Креативна фотографија 1 У О 2 2 0 0 4
4 М020АК    Документарна фотографија 1 У О 2 2 0 0 2
5 М003П    Графика књиге 1 У О 1 2 3 0 6
6      Изборни блок С1 или П1             11
  26 30
 
     Изборни блок С1 
1 M205    СИР 1 Фотографија У И 0 0 6 0 8
2 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
       Други семестар
1 М306    Историја и теорија дизајна 2 ТУ О 2 0 1 0 3
2      Изборни блок С2 или П2             11
3      Изборни Фотографија
   (бира се 1 од 3 предмета)
            8
4 М140    Завршни рад – Фотографија У О         8
  20 30
 
     Изборни блок С2 
1 M205    СИР 2 Фотографија У И 0 0 14 0 8
2 M055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3
                   
     Изборни Фотографија
1

М0472

   Студијска фотографија 2 У И 2 4 2 0 8
2

М0202

   Креативна фотографија 2 У И 2 4 2 0 8
3

М020АК2

   Документарна фотографија 2 У И 2 4 2 0 8


(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Самостални рад студента на начин што ближи интердисциплинарној фотографској професионалној пракси. Завршни рад је самостална изложба на којој студент презентује 15 фотографија технике и формата предвиђеног за галеријско представљање и књига – фотографска публикација која говори о одређеној друштвеној проблематици.

Свршени студент модула Фотографија одликоваће се следећим способностима:

  • самостално обликовање једноставних задатака из области  визуелних комуникација;
  • сарадња у развојно-истраживачких послова и пројектима;
  • сарадња у интердисциплинарним, научним и развојно -истраживачким пословима;
  • сарадња са стручњацима различитих профила и институција, научним и уметничким тимовима.
  • педагошки рад.