SRB

ENG

 


Мастер студије

Студијски програм: Примењена уметност
Модул: Графика и књига

Функционално естетско пројектовање које се односи на издаваштво: илустровање, типографију, калиграфију, пројектовање писма, графику и графичку опрему публикација и сл. Стицање практичних знања потребних за припрему и реализацију пројектованих радова у области уметничке и индустријске штампе.


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
     Први семестар
1 М038    Историја и теорија дизајна 1 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М500    Веб дизајн 1 ТУ О 1 0 1 0 4
3      Изборни Графика и књига 1
   
(бира се 2 од 5 предмета)
            12
4      Изборни блок С1 или П1             11
  22 30
 
     Изборни Графика и књига 1  
1 М007    Графика књиге 1 У И 1 2 3 0 6
2 М0022    Графика 1 У И 1 2 3 0 6
3 М0102    Илустрација 1 У И 1 2 3 0 6
4 М0312    Писмо 1 ТУ И 1 2 3 0 6
5 М0012    Анимација 1 У И 1 2 3 0 6
 
       Изборни блок С1 
1 M205    СИР 1 Графика и књига У И 0 0 6 0 8
2 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
       Други семестар
1 М039    Историја и теорија дизајна 2 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М501    Веб дизајн 2 ТУ О 1 0 1 0 4
3      Изборни блок С2 или П2             11
4      Изборни Графика и књига 2
   (бира се 1 од 5 предмета)
            6
5      Завршни рад – Графика и књига У О         6
  20 30
 
     Изборни блок С2 
1 M205    СИР 2 Графика и књига У И 0 0 14 0 8
2 M055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3
 
     Изборни Графика и књига 2  
1 М0032    Графика књиге 2 У И 1 3 5 0 6
2 М0022    Графика 2 У И 1 3 5 0 6
3 М0102    Илустрација 2 У И 1 3 5 0 6
4 М0312    Писмо 2 ТУ И 1 3 5 0 6
5 М0012    Анимација 2 У И 1 3 5 0 6


(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Студенти бирају тему завршног рада из области графике и књиге. Тематски садржај завршног рада обухвата један или више предмета зависно од одабране теме у оквиру уметничких предмета Илустрација, Графика, Писмо (типографско писмо или калиграфија) и Графика књиге.

Свршени студент модула Графика и књига одликоваће се следећим способностима:

  • да примени стручно-техничко и уметничко знање за самостално вођење пројеката, за даљи развој и образовање у струци, као и да стечено знање успешно користи у будућем раду
  • за професионални рад на сарадничким пословима на подручју стваралаштва у области илустрације, графике, графике књиге и писма и да кроз тимски и самостални рад влада одређеним проблемима из области примењене уметности
  • истраживање и функционално уобличавање оних облика примењене графике које се односе на издаваштво и на уметничку и индустријску штампу
  • идентификација проблемских области у којима ће се тражити савремена графичка решења уз оригиналан, индивидуалан приступ и пуну слободу у обликовању
  • стварање идеја и пројеката у циљу развијања и промоције графичке културе у најбољој њеној традицији и повезивање са најновијим достигнућима савремене графичке технологије
  • рад у графичким програмима.