SRB

ENG

 


Мастер студије

Студијски програм: Конзервација и рестаурација
Модул: Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета

Истраживачки и практични рад  на заштити музејског наслеђа и непокретног културног наслеђа, посебно скулптура и археолошких предмета од различитих материјала  


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
       Први семестар
1 М3051    Примењена вишемедијска уметност 1 ТУ О 2 2 0 0 3
2 М018    Конзервација и рестаурација
   скулптура 1
У О 2 1 4 0 8
  М016    Конзервација и рестаурација
   археолошких предмета 1
У О 2 1 4 0 8
3      Изборни блок С1 или П1             11
  24,5 30
 
     Изборни блок С1 
1 M205    СИР 1 Конзервација и рестаурација
   скулптура и археолошких предмета
У И 0 0 6 0 8
2 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
       Други семестар
1 М3052    Примењена вишемедијска уметност 2 ТУ О 2 2 0 0 3
2      Изборни предмет 2
   
(бира се 1 од 2 предмета)
У           8
2      Изборни блок С2 или П2             11
4 М140    Завршни рад – Конзервација и
   рестаурација скулптура и
   археолошких предмета
У О         8
  23 30
     Изборни предмет 2
1 М0182    Конзервација и рестаурација
   скулптура 2
У И 4 0 4 0 8
2 М0162    Конзервација и рестаурација
   археолошких предмета 2
У И 4 0 4 0 8
 
     Изборни блок С2 
1 M205    СИР 1 Конзервација и рестаурација
   скулптура и археолошких предмета
У И 0 0 14 0 8
2 M055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3
                   


(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Садржај завршног рада је практично извођење конзерваторско-рестаураторског третмана на једном оригиналном уметничком делу (скулптура или археолошки предмет).

Поред компетенција добијених после завршених основних студија свршени студент Мастер академских студија је оспособљен

  • да развија програме, пројекте и студије у области конзервације и рестаурације
  • да пружа савете и стручну помоћ у области заштите културних добара
  • да припрема стручне извештаје о културним добрима
  • да се бави научно-истраживачким радом
  • да презентује јавности резултате које добија на основу испитивања, примењених поступака или истраживачког рада
  • да промовише дубље разумевање области конзервације-рестаурације