SRB

ENG

 


Мастер студије

Студијски програм: Конзервација и рестаурација
Модул: Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру

Истраживачки и практични рад  на заштити музејског наслеђа и непокретног културног наслеђа, посебно  штафелајних слика на платну и дрвету, зидних слика и мозаика као и уметничких дела на папиру


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
       Први семестар
1 М3051    Примењена вишемедијска уметност 1 ТУ О 2 2 0 0 3
2      Изборни предмет 1
   
(бира се 2 од 3 предмета)
У           16
3      Изборни блок С1 или П1             11
  22 30
     Изборни предмет 1
1 М017    Конзервација и рестаурација зидних
   слика и мозаика 1
У И 3 0 3 0 8
2 М015    Козервација и рестаурација
   штафелајних слика 1
У И 3 0 3 0 8
3 М019    Конзервација и рестаурација
   уметничких дела на папиру 1
У И 3 0 3 0 8
 
     Изборни блок С1 
1 M205    СИР 1 Конзервација и рестаурација
   слика и уметничких дела на папиру
У И 0 0 6 0 8
2 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
       Други семестар
1 М3052    Примењена вишемедијска уметност 2 ТУ О 2 2 0 0 3
2      Изборни предмет
   
(бира се 1 од 3 предмета)
У           8
2      Изборни блок С2 или П2             11
4 М140    Завршни рад – Конзервација и
   рестаурација слика и уметничких
   дела на папиру
У О         8
  23 30
     Изборни предмет 2
1 М0172    Конзервација и рестаурација
   зидних слика и мозаика 2
У И 6 0 2 0 8
2 М0152    Козервација и рестаурација
   штафелајних слика 2
У И 6 0 2 0 8
3 М0192    Конзервација и рестаурација
   уметничких дела на папиру 2
У И 6 0 2 0 8
 
     Изборни блок С2 
1 M205    СИР 1 Конзервација и рестаурација
   слика и уметничких дела на папиру
У И 0 0 14 0 8
2 M055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3


(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Садржај завршног рада је практично извођење конзерваторско-рестаураторског третмана на једном оригиналном уметничком делу по избору (зидна слика, мозаик, штафелајна слика, уметничко дело на папиру)

Поред компетенција добијених после завршених основних студија свршени студент Мастер академских студија је оспособљен

  • да развија програме, пројекте и студије у области конзервације и рестаурације
  • да пружа савете и стручну помоћ у области заштите културних добара
  • да припрема стручне извештаје о културним добрима
  • да се бави научно-истраживачким радом
  • да презентује јавности резултате које добија на основу испитивања, примењених поступака или истраживачког рада
  • да промовише дубље разумевање области конзервације-рестаурације