SRB

ENG

 


Мастер студије
Студијски програм: Примењена уметност
Модул: Сценографија

Оспособљавање студената за креирање и реализацију сложених сценографских задатака у позоришту, на филму и телевизији. Кроз упознавања могућности и особености различитих сценских простора развијање осећаја за димензије,односе елемената у простору и сценска прилагођавања.Упознавањем свих елемената сценографије развијати аналитичко, креативно мишљење као предуслов за стварање решења која немају за циљ да стварају само простор за игру, већ да сценографија активно учествује у спектаклу визуелно тумачећи основну идеју дела. Дефинисати сценографску слику у којој људи и предмети самим појављивањем неминовно мењају своје значење.


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
       Први семестар
1 М305    Историја и теорија дизајна 1 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М033    Позоришна сценографија 1 У О 2 2 2 0 8
3 М050    Филмска и ТВ сценографија 1 У О 2 2 2 0 8
6      Изборни блок С1 или П1             11
  20,5 30
 
     Изборни блок С1 
1 M205    СИР 1 Сценографија У И 0 0 6 0 8
2 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
       Други семестар
1 М306    Историја и теорија дизајна 2 ТУ О 2 0 1 0 3
2      Изборни блок С2 или П2             11
3      Изборни Сценографија
   (бира се 1 од 2 предмета)
            8
4 М140    Завршни рад – Сценографија У О         8
  20,5 30
 
     Изборни блок С2 
1 M205    СИР 2 Сценографија У И 0 0 14 0 8
2 M055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3
                   
     Изборни сценографија
1

М0332

   Позоришна сценографија 2 У И 2 4 2 0 8
2

М0502

   Филмска и ТВ сценографија 2 У И 2 4 2 0 8


(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Садржај завршног рада је пројекат из области позоришне или ТВ и филмске сценографије, спреман за реализацију.

Студенти ће кроз вежбе стицати способност да кроз анализу, користећи разне доступне информације, помоћу свих ликовних елемената долазити до идејног решења.Знаће да решавају сложене сценске промене. Овладаће вештинама да се прилагођавањем различитим просторима максимално искористе њихове техничке могућности. Знаће да у оквиру задатих рокова, на одређену тему у одабраном  простору самостално воде пројекат од идеје до реализације. Кроз сарадњу са студентима ФДУ практично ће учити цео процес рада и упознавати материјале за реализацију. По завршетку основних академских студија, студенти ће бити оспособљени за израду елабората за сложене сценске пројекте на алтернативним просторима. Ти елаборати садрже: анализу сценског дела, идејне скице, ликовне скице, техничку разраду, макете, избор материјала и опис реализације. У  радионицама научиће технике позоришног и филмског  сликарства и начине реализације сценографских елемената.