SRB

ENG

 


Мастер студије
Студијски програм: Примењена уметност
Модул: Сценски костим

Студенти се оспособљавају за пројектовање и реализацију сценског костима поштујући принципе на којима почива функционалност и ликовност сценског костима као дела ликовне драматургије простора.


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
     Први семестар
1 М305    Историја и теорија дизајна 1 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М113    Сценски костим 1 У О 3 3 2 0 16
4      Изборни блок С1 или П1             11
  20,5 30
 
     Изборни блок С1 
1 M093    СИР 1 Сценски костим У И 0 0 6 0 8
2 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
     Други семестар
1 М306    Историја и теорија дизајна 2 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М114    Сценски костим 2 У О 3 3 2 0 8
3      Изборни блок С2 или П2             11
4 М029    Завршни рад – Сценски костим У О         8
  20,5 30
 
     Изборни блок С2 
1 M108    СИР 2 Сценски костим У И 0 0 14 0 8
2 M055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3


(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Завршни рад се састоји из истраживачког дела у области костима на задату тему. Уколико постоје услови пројект ће се реализовати на факултету или одговарајућим радионицама при позоришту или филмској кући.

Свршени студент модула Сценски костим одликоваће се следећим способностима:

  • Праћење, познавање и усавршавање стручног приступа  реализацији одређених сценских пројеката
  • Упознавање професионалних односа  са учесницима реализације сценског пројекта
  • Оспособљеност студента за рад на концепцији и идејним решењима за одређени сценски пројекат у области сценског костима