SRB

ENG

 

Основне академске студије
Студијски програм: Дизајн
Модул: Дизајн текстила

Програм модула Дизајн текстила омогућава да студенти стичу посебна знања, вештине искуства у обликовању штампаног и тканог текстила свих намена и таписерије. Основни циљ, оспособљавање студената за креативан рад у области дизајна текстила темељи се на стимулисању индивидуалних истраживања у процесу рада, од идејних скица до реализације у оквиру конкретних задатака. Богата традиција и савремена достигнућа у области уметности текстила, нове технологије производње, тржишта и савремена кретања у уметности чине основне одреднице у њиховом образовању. Настава се одвија синхронизовано у пројектантским салама и радионицама тако да студенти могу да упознају и савладају све техничко-технолошке елементе сликаног, штампаног и тканог текстила и таписерије, као и да истражују њихове изражајне могућности и њихово имплицирање у идејне пројекте. Кроз теоријску и практичну наставу студенти развијају смисао за самосталну примену ликовно-естетских вредности, као и техничких и технолошких елемената неопходних за обликовање уникатног и индустријског текстила и таписерије.

Р. бр. Шифра   Тип О/И П В ДОН О ЕСПБ
 
     Прва година
1 O142    Страни језик 1 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O045    Историја уметности 1 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O171    Цртање А УМ О 2 2 0 12 18
4 O003    Анатомско цртање 1 УМ О 1 0 0 1 4
5 O096    Писмо 1 ТУ О 1 1 0 0 4
6 O168    Фотографија 1 УМ О 1 1 0 0 4
7 O078    Обликовање текстила 1 УМ О 2 2 0 3 12
8 O161    Технологија текстила 1 ТУ О 2 0 0 0 4
9 O153    Текстилне технике 1 ТУ О 1 1 0 1 6
  21   60
     Друга година
1 O143    Страни језик 2 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O046    Историја уметности 2 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O129    Сликање Б УМ О 2 2 0 8 14
4 O004    Анатомско цртање 2 УМ О 1 0 0 1 4
5 O154    Текстилне технике 2 УМ О 1 3 0 2 10
6 O079    Обликовање текстила 2 УМ О 2 2 0 2 14
7 O162    Технологија текстила 2 УМ О 2 0 0 0 4
8      Изборни предмет А             6
  22   60
     Изборни предмет А 
1 O115    Нацртна геометрија ТУ И 1 2 0 1 6
2 O092    Основе компјутерске графике ТУ И 1 1 0 0 6
                   
     Трећа година
1 O047    Историја уметности 3 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O001    Акт 1 ДХ О 1 0 0 1 4
3 O155    Текстилне технике 3 ДХ О 1 1 0 1 6
4 O082    Обликовање штампаног текстила 1 УМ О 2 1 0 5 12
5 O080    Обликовање тканог и плетеног
   текстила 1
УМ О 2 1 0 5 12
6 O149    Таписерија 1 УМ О 3 2 0 4 14
7      Изборни блок А или Б             8
  20   60
       Изборни блок А 
1 O135    Социологија културе ДХ И 2 0 0 0 4
2 O044    Историја дизајна ТУ И 2 0 0 0 4
       Изборни блок Б 
1 O122    Психологија ДХ И 2 0 0 0 4
2 O095    Педагогија ДХ И 2 0 0 0 4
 
     Четврта година
1 O048    Историја уметности 4 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O002    Акт 2 ТУ О 1 0 0 1 4
3 O083    Обликовање штампаног текстила 2 УМ О 2 2 0 6 14
4 O081    Обликовање тканог и плетеног
   текстила 2
ТУ О 2 2 0 5 14
5 O150    Таписерија 2 УМ О 3 2 0 5 14
       Изборни предмет Б             6
       Изборни предмет В             4
  20   60
     Изборни предмет Б 
1 O136    Српска уметност 20. века ДХ И 2 0 0 0 6
2 O071    Методика ДХ И 2 0 0 0 6
     Изборни предмет В 
1 O076    Обликовање простора ТУ И 1 1 0 0 4
2 O137    Стилистика у дизајну ТУ И 1 1 0 0 4


(Тип: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, О остали часови; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)


Уметнички и теоријско-уметнички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Акт 1 УМ O001 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Акт 2 УМ O002 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Анатомско цртање 1 УМ O003 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Анатомско цртање 2 УМ O004 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Нацртна геометрија ТУ O115 6 1+2+1 С. Мишић
Писмо 1 ТУ O096 4 1+1+0 О. Стојадиновић,
Ј. Оршолић,
В. Ераковић
Обликовање текстила 1 УМ O078 12 2+2+3 Л. Векић
Обликовање текстила 2 УМ O079 14 2+2+2 Л. Векић
Обликовање тканог и плетеног текстила 1 УМ O080 12 2+1+5 З. Цветковић
Обликовање тканог и плетеног текстила 2 ТУ O081 14 2+2+5 З. Цветковић
Обликовање штампаног текстила 1 УМ O082 12 2+1+5 И. Вељовић
Обликовање штампаног текстила 2 УМ O083 14 2+2+6 И. Вељовић
Основе компјутерске графике ТУ O092 6 1+1+0 В. Загорац
Стилистика у дизајну ТУ O137 4 1+1+0 М. Луковић
Таписерија 1 УМ O149 14 3+2+4 Л. Векић
Таписерија 2 УМ O150 14 3+2+5 Ј. Симоновић
Текстилне технике 1 ТУ O153 6 1+1+1 О. Нинчић
Текстилне технике 2 УМ O154 10 1+3+2 О. Нинчић
Текстилне технике 3 ТУ O155 6 1+1+1 О. Нинчић
Технологија текстила 1 ТУ O161 4 2+0+0 К. Асановић
Технологија текстила 2 ТУ O162 4 2+0+0 К. Асановић
Сликање Б УМ O129 14 2+2+8 Б. Кузмановић
Фотографија 1 УМ O168 4 1+1+0 А. Келић
Цртање А УМ O171 18 2+2+12 Б. Кузмановић


Друштвено-хуманистички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Енглески језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 С. Ђолић
Енглески језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 С. Ђолић
Историја уметности 1 ДХ O045 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 2 ДХ O046 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 3 ДХ O047 4 2+0+0 М. Тодић
Историја уметности 4 ДХ O048 4 2+0+0 М. Тодић
Методика ДХ O071 6 2+0+0 С. Филиповић
Немачки језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 А. Ђуровић
Немачки језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 А. Ђуровић
Педагогија ДХ O095 4 2+0+0 И. Радовановић
Психологија ДХ O122 4 2+0+0 С. Марковић
Руски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Е. Успенски
Руски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Е. Успенски
Социологија културе ДХ O135 4 2+0+0 З. Аврамовић
Српска уметност 20. века ДХ O136 6 2+0+0 М. Тодић
Француски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Б. Новаковић
Француски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Б. Новаковић