SRB

ENG

 

Основне академске студије
Студијски програм: Дизајн
Модул: Индустријски дизајн

Додатне информације на сајту одсека Индустријски дизајн.

Програм модула Индустријски дизајн омогућава образовање пројектаната – индустријских дизајнера, за веома широку област индустријске производње: од производа широке потрошње, преко алата, апарата и инструмената различитих намена, до инвестиционе опреме и транспортних средстава. Програм обухвата изучавање неопходних знања и вештина како би се што потпуније развиле природне способности студената за перцепцију и експресију у визуелним медијима и подржале њихове склоности у креирању савременог, индустријски реализованог артифицијелног света. Основни циљеви наставног програма састоје се у образовању креативне, професионалне и друштвено одговорне личности, ликовно и технички образоване, способне за тимски рад и решавање практичних проблема.


Р. бр. Шифра   Тип О/И П В ДОН О ЕСПБ
 
     Прва година
1 O142    Страни језик 1 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O045    Историја уметности 1 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O173    Цртање В УМ О 2 2 0 4 10
4 O115    Нацртна геометрија УМ О 1 2 0 1 6
5 O013    Вајање и ентеријер УМ О 1 1 0 1 6
6 O040    Индустријски дизајн 1 УМ О 3 2 0 3 20
7 O092    Основе компјутерске графике ТУ О 1 1 0 0 6
8      Изборни предмет А             4
  22   60
     Изборни предмет А
1 O096    Писмо 1 ТУ И 1 1 0 0 4
2 O003    Анатомско цртање 1 УМ И 1 0 0 1 4
 
     Друга година
1 O143    Страни језик 2 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O046    Историја уметности 2 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O130    Сликање В УМ О 2 2 0 4 10
4 O103    Познавање материјала 1 ТУ О 2 0 0 0 4
5 O088    Основе графике производа ТУ О 2 0 0 2 6
6 O041    Индустријски дизајн 2 УМ О 2 2 0 1 20
7 O027    Дигитални модели 1 ТУ О 2 2 0 1 8
8      Изборни предмет Б             4
  22   60
     Изборни предмет Б
1 O168    Фотографија 1 УМ И 1 1 0 0 4
2 O004    Анатомско цртање 2 УМ И 1 0 0 1 4
 
     Трећа година
1 O047    Историја уметности 3 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O104    Познавање материјала 2 ТУ О 2 0 0 0 4
3 O028    Дигитални модели 2 ТУ О 1 1 0 2 10
4 O110    Презентација пројекта ТУ О 1 1 0 1 4
5 O061    Концептуални дизајн 1 УМ О 1 2 0 2 8
6 O042    Индустријски дизајн 3 УМ О 1 3 0 3 18
7      Изборни предмет В             4
8      Изборни блок А или Б             8
  21   60
     Изборни предмет В 
1 O137    Стилистика у дизајну ТУ И 1 1 0 0 4
2 O001    Акт 1 УМ И 1 0 0 1 4
     Изборни блок А 
1 O135    Социологија културе ДХ И 2 0 0 0 4
2 O044    Историја дизајна ТУ И 2 0 0 0 4
     Изборни блок Б
1 O122    Психологија ДХ И 2 0 0 0 4
2 O095    Педагогија ДХ И 2 0 0 0 4
 
     Четврта година
1 O048    Историја уметности 4 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O072    Методологија дизајна ТУ О 2 2 0 0 6
3 O021    Графика производа УМ О 1 2 0 1 10
4 O062    Концептуални дизајн 2 УМ О 1 2 0 1 10
5 O043    Индустријски дизајн 4 УМ О 2 3 0 3 20
6      Изборни предмет Г             6
7      Изборни предмет Д             4
  20   60
     Изборни предмет Г 
1 O136    Српска уметност 20. века ДХ И 2 0 0 0 6
2 O071    Методика ДХ И 2 0 0 0 6
     Изборни предмет Д 
1 O076    Обликовање простора ТУ И 1 1 0 0 4
2 O002    Акт 2 УМ   1 0 0 1 4


(Тип: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, О остали часови; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)


Уметнички и теоријско-уметнички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Акт 1 УМ O001 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Акт 2 УМ O002 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Анатомско цртање 1 УМ O003 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Анатомско цртање 2 УМ O004 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Вајање и ентеријер УМ O013 6 1+1+1 З. Ивановић
Графика производа УМ O021 10 1+2+1 С. Манојловић
Дигитални модели 1 ТУ O027 8 2+2+1 В. Загорац
Дигитални модели 2 ТУ O028 10 1+1+2 В. Загорац
Индустријски дизајн 1 УМ O040 20 3+2+3 Д. Нешић,
Н. Кнежевић
Индустријски дизајн 2 УМ O041 20 2+2+1 М. Луковић
Индустријски дизајн 3 УМ O042 18 1+3+3 Н. Кнежевић
Индустријски дизајн 4 УМ O043 20 2+3+3 К. Крсмановић
Историја дизајна ТУ O044 4 2+0+0 А.Чучковић
Концептуални дизајн 1 УМ O061 8 1+2+2 М. Луковић
Концептуални дизајн 2 УМ O062 10 1+2+1 М. Луковић
Нацртна геометрија ТУ O115 6 1+2+1 С. Мишић
Писмо 1 ТУ O096 4 1+1+0 О. Стојадиновић,
Ј. Оршолић,
В. Ераковић
Познавање материјала 1 ТУ O103 4 2+0+0 И. Живковић
Познавање материјала 2 ТУ O104 4 2+0+0 И. Живковпћ
Обликовање простора ТУ O076 4 1+1+0 Т. Манојловић
Основе графике производа ТУ O088 6 2+0+2 С. Манојловић
Основе компјутерске графике ТУ O092 6 1+1+0 В. Загорац
Презентација пројекта ТУ O110 4 1+1+1 С. Манојловић
Сликање В УМ O130 10 2+2+4 С. Вицковић,
Д. Здравковић
Стилистика у дизајну ТУ O137 4 1+1+0 М. Луковић
Фотографија 1 УМ O168 4 1+1+0 А. Келић
Цртање В УМ O173 10 2+2+4 С. Вицковић,
Д. Здравковић


Друштвено-хуманистички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Енглески језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 С. Ђолић
Енглески језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 С. Ђолић
Историја уметности 1 ДХ O045 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 2 ДХ O046 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 3 ДХ O047 4 2+0+0 М. Тодић
Историја уметности 4 ДХ O048 4 2+0+0 М. Тодић
Методика ДХ O071 6 2+0+0 С. Филиповић
Немачки језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 А. Ђуровић
Немачки језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 А. Ђуровић
Педагогија ДХ O095 4 2+0+0 И. Радовановић
Психологија ДХ O122 4 2+0+0 С. Марковић
Руски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Е. Успенски
Руски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Е. Успенски
Социологија културе ДХ O135 4 2+0+0 З. Аврамовић
Српска уметност 20. века ДХ O136 6 2+0+0 М. Тодић
Француски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Б. Новаковић
Француски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Б. Новаковић