SRB

ENG

 

Основне академске студије
Студијски програм: Примењена уметност
Модул: Керамика

Програм модула Керамика у својој концепцији пружа студентима могућност образовања за сва три сегмента керамичке уметности: уникатну (скулптуралну) керамику, посудну керамику (керамику на колу) и керамички дизајн. Основни циљ програма је оспособљавање за самосталан рад, како у занатско-технолошком, тако и у стваралачком смислу, као и за суделовање у тимском раду. Студент изучава три основна стручно-уметничка предмета: Уникатну керамику, Посудну керамику и Керамички дизајн. Највећи део наставе је практичног карактера и одвија се у радионицама уз сталне консултације свих учесника у настави, док се део наставе из предмета Керамички дизајн одвија у индустријама керамике. Остали предмети допуњавају овај програм пружајући општа знања која доприносе обликовању комплетне креативне личности.


Р. бр. Шифра   Тип О/И П В ДОН О ЕСПБ
 
     Прва година
1 O142    Страни језик 1 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O045    Историја уметности 1 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O172    Цртање Б УМ О 2 2 0 8 14
4 O003    Анатомско цртање 1 УМ О 1 0 0 1 4
5 O115    Нацртна геометрија ТУ О 1 2   1 6
6 O096    Писмо 1 ТУ О 1 1 0 0 4
7 O013    Вајање и ентеријер УМ О 1 1 0 1 6
8 O157    Технологија керамике 1 ТУ О 2 1 0 1 12
9 O138    Стилови и технике у керамици 1 ТУ О 1 1 0 0 6
  21   60
     Друга година
1 O143    Страни језик 2 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O046    Историја уметности 2 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O130    Сликање В УМ О 2 2 0 4 10
4 O004    Анатомско цртање 2 УМ О 1 0 0 1 4
5 O116    Перспектива ТУ О 1 2 0 1 6
6 O165    Уникатна керамика 1 УМ О 1 1 0 2 8
7 O107    Посудна керамика 1 УМ О 1 1 0 2 8
8 O050    Керамички дизајн 1 УМ О 1 1 0 2 6
9 O158    Технологија керамике 2 ТУ О 1 1 0 0 4
10 O139    Стилови и технике у керамици 2 ТУ О 1 1 0 0 6
  22   60
     Трећа година
1 O047    Историја уметности 3 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O001    Акт 1 УМ О 1 0 0 1 4
3 O166    Уникатна керамика 2 УМ О 2 3 0 4 14
4 O108    Посудна керамика 2 УМ О 2 2 0 4 14
5 O051    Керамички дизајн 2 УМ О 2 2 0 4 16
6      Изборни блок А или Б             8
  20   60
     Изборни блок А 
1 O135    Социологија културе ДХ И 2 0 0 0 4
2 O044    Историја дизајна   ТУ И 2 0 0 0 4
     Изборни блок Б 
1 O122    Психологија ДХ И 2 0 0 0 4
2 O095    Педагогија ДХ И 2 0 0 0 4
 
     Четврта година
1 O048    Историја уметности 4 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O002    Акт 2 УМ О 1 0 0 1 4
3 O124    Савремена архитектура ДХ О 2 0 0 0 4
4 O167    Уникатна керамика 3 УМ О 2 3 0 4 16
5 O109    Посудна керамика 3 УМ О 2 2 0 5 13
6 O052    Керамички дизајн 3 УМ О 2 2 0 5 13
7      Изборни предмет             6
  20   60
     Изборни предмет  
1 O136    Српска уметност 20. века ДХ И 2 0 0 0 6
2 O071    Методика ДХ И 2 0 0 0 6


(Тип: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, О остали часови; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)


Уметнички и теоријско-уметнички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Акт 1 УМ O001 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Акт 2 УМ O002 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Анатомско цртање 1 УМ O003 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Анатомско цртање 2 УМ O004 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Вајање и ентеријер УМ O013 6 1+1+1 З. Ивановић
Историја дизајна ТУ O044 4 2+0+0 А.Чучковић
Керамички дизајн 1 УМ O050 6 1+1+2 М. Драмићанин
Керамички дизајн 2 УМ O051 16 2+2+4 М. Драмићанин
Керамички дизајн 3 УМ O052 13 2+2+5 М. Драмићанин
Нацртна геометрија ТУ O115 6 1+2+1 С. Мишић
Писмо 1 ТУ O096 4 1+1+0 О. Стојадиновић,
Ј. Оршолић,
В. Ераковић
Посудна керамика 1 УМ O107 8 1+1+2 И. Милићевић
Посудна керамика 2 УМ O108 14 2+2+4 И. Милићевић
Посудна керамика 3 УМ O109 13 2+2+5 И. Милићевић
Сликање В УМ O130 10 2+2+4 Т. Јанковић
Стилови и технике
у керамици 1
ТУ O138 6 1+1+0 Л. Тиквеша
Стилови и технике
у керамици 2
ТУ O139 6 1+1+0 Л. Тиквеша
Технологија керамике 1 ТУ O157 12 2+1+1 Б. Јокић
Технологија керамике 2 ТУ O158 4 1+1+0 Б. Јокић
Уникатна керамика 1 УМ O165 8 1+1+2 В. Вукићевић
Уникатна керамика 2 УМ O166 14 2+3+4 В. Вукићевић
Уникатна керамика 3 УМ O167 16 2+3+4 Л. Тиквеша
Цртање Б УМ O172 14 2+2+8 Т. Јанковић


Друштвено-хуманистички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Енглески језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 С. Ђолић
Енглески језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 С. Ђолић
Историја уметности 1 ДХ O045 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 2 ДХ O046 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 3 ДХ O047 4 2+0+0 М. Тодић
Историја уметности 4 ДХ O048 4 2+0+0 М. Тодић
Методика ДХ O071 6 2+0+0 С. Филиповић
Немачки језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 А. Ђуровић
Немачки језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 А. Ђуровић
Педагогија ДХ O095 4 2+0+0 И. Радовановић
Психологија ДХ O122 4 2+0+0 С. Марковић
Руски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Е. Успенски
Руски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Е. Успенски
Социологија културе ДХ O135 4 2+0+0 З. Аврамовић
Српска уметност 20. века ДХ O136 6 2+0+0 М. Тодић
Француски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Б. Новаковић
Француски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Б. Новаковић